scienceZOOM2 – popularizace VaV

Název projektu

scienceZOOM2 popularizace VaV

Science zoom

Číslo projektu

CZ.1.07/2.3.00/45.0002

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Partneři s finanční účastí:

Technologické centrum Písek s.r.o.

Mikrobiologický ústav akademie věd ČR v.v.i.

Biologické centrum akademie věd ČR v.v.i.

Partneři bez finanční účasti

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Anotace

Aktivity odpovídají VaV zaměření žadatele a partnerů, potřebám výběrové cílové skupiny a reflektují potřeby definované ve významných národních a nadnárodních strategiích. Projekt pozitivně a synergicky navazuje na další projekty OPVK a OPVaVpI realizované žadatelem a partnery.

Projekt je ve vztahu k cílové skupině výběrový, specializovaný na definované zájemce, nikoliv plošně na veřejnost. Aktivity projektu jsou orientovány na kvalitu a vyžadují dlouhodobou a kontinuální práci. I díky tomu je možno nabídnout hlubší perspektivu řešené tématiky. Naprostá většina aktivit projektu bude realizována v prostorách příjemce a partnerů projektu.

Podrobnější popis

Hlavní cíl projektu:

Systematická příprava lidských zdrojů pro cílenou metodickou podporu oblasti přírodovědného a technického vzdělávání u žadatele, partnerů a vybraných zapojených organizací s výrazným důrazem na rozvoj a podporu spolupráce s vyššími odbornými, středními a základními školami v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Prostřednictvím smysluplných, atraktivních, srozumitelných a interaktivních aktivit podnítit hlubší zájem o VaV.

Projekt řeší zapojení do povinných KA A i B dle výzvy.

Realizace projektu je zacílena na:

 • Popularizaci VaV, badatelsky orientovanou výuku přírodovědných a technických oborů pro společnost (KA1)
 • Vzdělávací programy, výměnu zkušeností a praktické stáže (KA2)
 • Vzdělávací moduly (KA3)

Hlavní cíl projektu bude dosažen naplněním a úspěšnou realizací dílčích cílů projektu prostřednictvím:

 • Příměstských táborů (PT)
 • Badatelského klubu (BK)
 • Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV)
 • Tvorba odborných vzdělávacích programů (VP)
 • Workshopů a kulatých stolů mezi akademiky, učiteli a odborníky z praxe (WKS)
 • Stáží a podpory transferu znalostí a zkušeností (STZ)
 • Vzdělávacích, dovednostních a tréninkových modulů (DTM)

Výstupem projektu jsou především:

 • Motivační workshopy, kulaté stoly, výukové moduly doplněné o názorné a interaktivní pomůcky a přednášky
 • Příměstské tábory popularizující VaV a přírodovědné a technické obory zejména u vybraných žáků ZŠ a SŠ
 • Funkční badatelský klub, kde se pod dohledem vědeckých pracovníků kontinuálně schází zájemci zejména z řad studentů ZŠ, SŠ i VŠ
 • Funkční síť škol (od primárního po terciární vzdělávání) a pedagogických a akademických pracovníků podporující BOV se zapojením institucí AV
 • Vytvořené didaktické pomůcky a úlohy pro BOV
 • Unikátní internetová dynamická platforma, obsahující elektronické výukové materiály sloužící také k popularizaci VaV
 • Realizované krátkodobé stáže a poznání best practice popularizace VaV, spolupráce akademické sféry s praxí apod.

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 20 346 978,71 Kč
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč
 • Celkové výdaje projektu: 20 346 978,71 Kč

Užitečné odkazy

Science Zoom Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

TC Písek

Bio-Medical Institutes of the Czech Academy of Sciences, Krč

Bilogy Center Cas

Gymnázium České Budějovice Jirovcova 8

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Základní škola Matice školské 3, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1