Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT (JCTT)

Název projektu

Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT (JCTT)

Číslo projektu

CZ.1.05/3.1.00/10.0214

Operační program

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa: 3 Komercializace a popularizace VaV

Oblast podpory: 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví.

Anotace

Hlavním cílem projektu je:

a) ustanovení a zprovoznění CTT resp. KTT-JU a KTT-BC,

b) vymezení základních materiálních, finančních i provozních předpokladů pro efektivní provoz CTT,

c) zabezpečení pilotního provozu a eventuální optimalizace podmínek fungování CTT a

d) současně podpoření vybraného počtu výsledků výzkumu s potenciálem uplatnění na trhu. 

Podrobnější popis

Celkovým výstupem projektu bude fungující CTT. Základní funkcí CTT bude propojování technologické nabídky (VaV kapacity) a podněcování, aktivace a uspokojování technologické poptávky (subjekty aplikační sféry). CTT bude v konečném důsledku zajišťovat komplexní portfolio služeb od mapování potenciálu pro uplatnění výsledků výzkumu v praxi přes přípravu a realizaci projektových záměrů, akvizici a provádění dlouhodobých smluvních kontraktů a společných projektů s aplikačními partnery. Základní funkce CTT zajistí podchycení a praktické uplatnění významných vynálezů učiněných na pracovištích JU, BC a kterýchkoliv dalších regionálně či oborově příbuzných subjektech. Hlavní oborovou oblastí budou biotechnologie v širokém smyslu slova a přirozenou spádovou oblastí bude Jihočeský kraj a sousední regiony. 

Výdaje projektu

  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 56 650 540,- Kč
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 8 111 768,- Kč
  • Celkové výdaje projektu: 64 762 308,- Kč
  • Dotaze z EU: 48 152 959,- Kč
  • Dotace ze SR: 8 497 581,- Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Bilogy Center Cas

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBDOBÍ 2014-2020

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1