Rozvoj JU - Kapacity pro VaV

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192

Termín realizace:

01/2018 – 12/2021

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

Na přípravu projektové žádosti jsou čerpány finanční prostředky z dotačního programu Jihočeského kraje:

Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků Jihočeské univerzity (JU) v oblasti strategického řízení VaV vč. nastavení strategického řízení univerzity a jejích součástí. Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení JU v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Dalšími specifickými cíli jsou aktivity zaměřené na strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení a strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV.

Potřebnost daného celouniverzitního strategického projektu je podpořena řadou analýz (Dynamická strategická rozvaha, Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na JU, Zjednodušená GAP analýza). Nedostatky vyplývající z výše uvedených dokumentů vyvažují doporučení, která se opírala o aktuální a budoucí trendy a určila další směřování přípravy tohoto projektu, jeho aktivit a plánovaných výstupů. JU chce v rámci tohoto projektu zlepšit strategické řízení ve všech svých činnostech, zejména pak v oblasti lidských zdrojů. Další oblasti, které chce JU projektem zlepšit, je oblast vnitřního a vnějšího hodnocení organizace, pracovišť i jednotlivců a oblast popularizace VaV.

Očekávané pozitivní dopady projektu:

Z pohledu JU: Stimulující a příznivé pracovní prostředí pro VaV pracovníky; Pozitivní změny v pracovní kultuře; Připojení se k celoevropské síti špičkových VaV pracovníků a organizací; Zvýšená kvalita péče o lidské zdroje; Zvýšená mezinárodní viditelnost a atraktivita; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK; Zvýšení kvalitativních podmínek pro vnitřní hodnocení; Zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o vědu.

Z pohledu výzkumníka: Uznávání práv profesionála; Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru; Respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; Zaručení transparentního náboru a výběru; Zaručení transparentního ohodnocení; Přístup k odbornému i kompetenčnímu rozvoji; Připojení se k celoevropské síti špičkových VaV pracovníků a organizací; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award.

Specifické cíle projektu:

  • (a) HR Award: Realizace dílčích fází vedoucích k získání ocenění; Podpora realizace tzv. Osvětového workshopu zaměřeného na problematiku HRS4R a implementaci HR Award; Podpora vzdělávání v celé šíři problematiky HR.
  • (c) Hodnocení: Vytvoření a následná implementace Strategie hodnocení VaV pracovníků/skupin/týmů; Podpora přípravy a jednání Mezinárodní rady (MRFC) za účelem evaluace; Podpora vzdělávání související s vnitřním hodnocením.
  • (f) Popularizace: Tvorba a implementace marketingové, komunikační a popularizační strategie a systémů pro popularizaci výzkumu; Nastavení a realizace programů školení pracovníků v oblasti komunikace/popularizace VaV; Tvorba a realizace nových vzdělávacích programů a propagačních aktivit spojených s neformálním vzděláváním pro popularizaci VaV; Tvorba a implementace virtuálních expozic k popularizaci VaV; Tvorba a vydání popularizační publikace; Tvorba a vydání popularizačních videí.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA).

Aktivita (a) - nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award

Aktivita (b) - řízení projektu

Aktivita (c) - strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace

Aktivita (f) - strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

30,7

100

Výše dotace EU

26,0

85

Výše dotace veřejných zdrojů

3,1

10

Výše vlastního kofinancování

1,6

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Ing. Michaela Novotná

Manažer projektu

tel.: 389 032 054, mobil: 735 700 528

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1