NPO Transformace - JU

Identifikační údaje projektu

Název:

NPO Transformace – JU

Registrační číslo:

NPO_JČU_MSMT-16608/2022

Termín realizace:

08/2022 – 12/2023

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Národní plán obnovy

 

       

Anotace projektu

Cílem projektu je naplnit cíle stanovené v reformě 3.2.1 Národního plánu obnovy "Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově" (komponenta 3.2 "Adaptace kapacity a zaměření školních programů"), a přispět tak mj. i k naplňování prioritních cílů Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 („SZ2021+“), Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 a na ně navazujících strategických dokumentů jednotlivých veřejných vysokých škol.

V rámci JU jsou do projektu zapojeny všechny součásti: Ekonomická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Teologická fakulta, Fakulta zemědělská a technologická a Zdravotně sociální fakulta.

Cíle projektu a struktura aktivit

 Výzva je zaměřena na naplňování cílů stanovených v reformě. Výzva je rozdělena na tři specifické cíle:

Specifický cíl A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání, dále členěný na čtyři dílčí specifické cíle:

  • Specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend;

  • Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning;

  • Specifický cíl A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů;

  • Specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).

Specifický cíl B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech

Specifický cíl C: Společné projekty, dále členěný na tři dílčí specifické cíle:

  • Specifický cíl C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials);

  • Specifický cíl C2: Bezpečnost distančních forem výuky;

  • Specifický cíl C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

Specifický cíl A je zaměřen na podporu transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání. Investice v oblasti informačních systémů a technologií urychlí přechod vysokých škol k novým, zejména digitálním formám výuky a umožní zvýšit podíl kombinovaného (blended learning) a distančního vzdělávání na vysokých školách. Vysoké školství musí reagovat i na aktuální a budoucí potřeby trhu práce. Ve specifickém cíli A proto bude podpořena i tvorba nových studijních programů s profesně zaměřeným profilem definovaným dle zákona o vysokých školách a tvorba nových kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností (upskilling) anebo rekvalifikací (reskilling), a to zejména ve vazbě na aktuální vývoj v oblasti mikrocertifikátů (micro-credentials).

Specifický cíl B je zaměřen na podporu tvorby nových studijních programů a to zejména v magisterských a doktorských stupních studia. Na Přírodovědecké fakultě JU vznikne nový progresivní NMgr. studijní program JU - Omics data analysis and biotechnology. Další zapojenou součástí je Fakulta zemědělská a technologická s novým progresivním doktorským studijním programem JU – Zemědělství a technologie 4.0.

Specifický cíl C je zaměřen na podporu společných projektů vysokých škol zaměřených na zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials) a na digitalizaci činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

JU spolupracuje v rámci tohoto specifického cíle s koordinujícími univerzitami, kterými jsou Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze a Masarykova univerzita.

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

138,1 100

Výše příspěvku

138,1

100

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Ing. Lenka Novotná

Koordinační a projektový pracovník

tel.: 389 032 054, mobil: 731 476 921

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1