PhDr. Jan Šimánek

 • Pracoviště:
  FF Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku | odborný pracovník
  FF Historický ústav | odborný pracovník
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 815
 • Místnost:
  023402035 pracovna pedagogů 035 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Profesní životopis

2012- do současnosti – administrátor výzkumného centra Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2007 – PhDr. v oboru Historie, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2005-2011 – administrátor výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

1999-2004 – studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor český jazyk a literatura – dějepis

1995-1999 - studium Gymnázia Česká, České Budějovice

 Profesní specializace

 • výkonný redaktor časopisu Opera historica,
 • redaktor odborných publikací vydávaných Historickým ústavem (ediční řady Monographia Historica a Prameny k českým dějinám 16. až 18. století)
 • regionalistika, dějiny historických věd; dějiny venkova a náboženského života v raném novověku, lidová kultura jižních Čech v 19. a 20. století

Tvůrčí činnost

Odborné recenzované monografie

Šimánek, Jan, Doudlebsko v kuchyni a u stolu. Lidová strava z jihu Čech, České Budějovice 2021, 272 s.

Šimánek, Jan, Doudlebsko od jara do zimy. Výroční zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech, České Budějovice 2019, 318 s.

Šimánek, Jan, Putování Doudlebskem za jeho písmáky, České Budějovice 2015, 190 s.

Kapitoly v odborných monografiích

Šimánek, Jan, Ouběnice – syntéza dějin rodné obce, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020, s. 80-88.

Šimánek, Jan, Ruský diplomat Jan Vaclík (1830-1917), sudetoněmecký spisovatel Hans Watzlik (1879-1948), jejich společní příbuzní a rodové kořeny v jihočeské obci Plav, in: Petráš, Jiří – Rauchová, Jitka – Jiroušek, Bohumil – Kábová, Hana a kol., Excentrici, ironici a outsideři ve středoevropské moderní kultuře, České Budějovice 2019, s. 118-145.

Šimánek, Jan, Kamenný Újezd v době baroka, od třicetileté války až k josefinským reformám, in: Roman Lavička (ed.), Velké dějiny malého města. 750 let Kamenného Újezda, České Budějovice 2013, s. 93-123.

Šimánek, Jan, V Kamenném Újezdě od jara do zimy, in: Roman Lavička (ed.), Velké dějiny malého města. 750 let Kamenného Újezda, České Budějovice 2013, s. 305-314.

Šimánek, Jan, Úřad venkovských kostelníků na příkladu jihočeských farností Doudleby a Kamenný Újezd v 17. a 18. století, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka, Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 169-186.

Články v recenzovaných domácích časopisech

Šimánek, Jan: Jihočeská lidová strava na příkladu národopisné oblasti Doudlebska (od poloviny 17. do počátku 20. století), Jihočeský sborník historický 90, 2021, s. 178-216.

Šimánek, Jan, „Zaniknutí koledníků bude dobrodiním pro mládež.“ Masopustní koleda na Doudlebsku ve světle kronikářských zápisů z první poloviny 20. století, Jihočeský sborník historický 87, 2018, s. 328-352.

Dibelka, Jaroslav - Šimánek, Jan, Krádeže v jihočeských kostelích na sklonku 17. a v první polovině 18. století, Opera historica 18, 2017, s. 26-44 (spoluautor).

Šimánek, Jan, Sociální poměry a kmotrovské vazby jednoho farního obvodu (Farnost Doudleby ve druhé polovině 17. století), Jihočeský sborník historický 84, 2015, s. 142-172.

Šimánek, Jan, Každodenní život farního a poutního kostela sv. Vincence v Doudlebech v době baroka, Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 64-105.

Šimánek, Jan, Farnost Kamenný Újezd v době baroka (1620-1780), Jihočeský sborník historický 82, 2013, s. 48-82.

Sterneck, Tomáš - Šimánek, Jan, Náhrobníky kostela sv. Vincence v Doudlebech, Jihočeský sborník historický 80, 2011, s. 191-232 (spoluautor).

Články v ostatních domácích časopisech

Šimánek, Jan, ThDr. Jan Zítek – historik, spisovatel a národopisec jihočeského Doudlebska, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 51, 2014, č. 2, s. 123-138.

Šimánek, Jan, Tři vzpomínky na České Budějovice z pamětí JUDr. Františka Kříže, Staré Budějovice 4, 2010, s. 139-144.

Sterneck, Tomáš - Šimánek, Jan, Středověké doudlebské fortifikace v zápisech z druhé poloviny 16. a počátku 17. století, Výběr 44, 2007, č. 4, s. 334-352 (spoluautor).

 

Popularizační monografie

Šimánek, Jan – Sterneck, Tomáš – Lavička, Roman – Havlice, Jiří, Doudleby. Historie, památky, tradice, Doudleby 2008, 93 s.

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1