doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FF Ústav romanistiky | docent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 910
 • Místnost:
  023401031 pracovna pedagogů 031 - 1. patro - FF a Rektorát
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Miroslava Aurová, docentka v oboru Hispanistika.

Po studiích na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, oboru učitelství španělštiny a latiny, jsem pokračovala v doktorském studiu obecné lingvistiky a typologie na Karlově univerzitě pod vedením prof. Bohumila Palka a zároveň vyučovala na Katedře latiny PF JU. V roce 2002 jsem nastoupila jako odborný asistent na Katedru romanistiky, která se jako současný Ústav romanistiky včlenila do Filozofické fakulty JU, kde působím dodnes, od roku 2018 jako docentka.

Moje profesní zaměření stojí na dvou pilířích. Prvním je lingvistika jak obecná, tak španělská, což se odráží v mé tvůrčí činnosti (zejm. jevy syntaktické a aktuálněčlenské) i ve vyučovaných předmětech. V této oblasti jsem autorkou několika monografií a původních vědeckých studií i řešitelkou vědeckých grantů.

Druhou oblastí mého zájmu je příprava budoucích učitelů. Vyučuji předměty metodiky, organizuji pedagogické praxe, podílím se na inovaci studijních plánů, účastním se konferencí a seminářů. Jako člen Rady oborových didaktiků se podílím mj. na organizaci studentské soutěže Schola IN schola/universitate. Recenzuji učebnice španělštiny pro MŠMT a spolupracovala jsem s Cermatem na přípravě maturity ze španělštiny. Jsem garantkou bakalářského oboru Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání.

 

V datech:

1993 - 1999 :   Magisterské studium Učitelství pro střední školy: španělština - latina, Ped.F JU v Českých Budějovicích (SZZ 4. 2. 1999)

1995 - 1996 :   roční studium na Universidad de Salamanca, Španělsko, obor Filología Hispánica y Clásica

2000 – 2005 :  Postgraduální doktorské studium, Filozofická fakulta UK Praha, obor Obecná lingvistika – typologie. Diss. práce Non-nominative structures in Latin and Spanish, obhájena 27.1. 2005. Vedoucí dis. práce prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. Aprobace: filozofie, sémantika, dějiny lingvistiky, formální lingvistika, romanistika.           

2018  : Habilitace v oboru Hispanistika (jmenována docentkou 1. 4. 2018)

Tvůrčí činnost

Monografie

AUROVÁ, Miroslava (2020): Adverbios de foco en la perspectiva contrastiva (checo/español). NAkladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-838-2; 186 stran.

AUROVÁ, Miroslava (2017): Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově-lingvistický přístup. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Epistémé. ISBN 978-80-7394-638-8; 284 stran.

AUROVÁ Miroslava (2010): Slovosled ve španělštině. Revize přístupů. České Budějovice, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. ISBN 978-80-7394-234-2; 219 stran.

 

Články a studie publikované v periodiku s recenzním řízením

AUROVÁ, Miroslava (2020): Los adverbios de foco a través de la traducción: comparación del checo y del español, Echo des études romanes XVI/1, str. 97-113. ISSN: 1801-0865 (Print)1804-8358 (Online)

AUROVÁ, Miroslava (2018): La posición y la presencia de los actualizadores en la perspectiva contrastiva – análisis de textos traducidos (checo – español). Romanistica Comeniana, 1 (2018), str. 3-16. ISSN: 2585-8483.

AUROVÁ, Miroslava (2016): El orden de palabras y el dinamismo comunicativo: una contribución al estudio contrastivo del español y checo, Hermenéus, Revista de Traducción e Interpretación,18, str. 27-58. ISSN: 1139-7489, IF 0,103.

AUROVÁ, Miroslava (2016): La perspectiva funcional de la oración (PFO) en la traducción: Paradigmas e instrucciones selectivas. Mutatis Mutandis, 9, 2, str. 383-400. ISSN 2011799X, 18 stran. IF 0,100.

AUROVÁ, Miroslava, CÓRDOBA, María Martínez (2015): Los artículos en español: Una propuesta didáctica para el nivel inicial del aprendizaje, redELE: Red Electrónica de Didáctica del Español como Lengua Extranjera, 27. [on-line]. ISSN: 1571-4667.

AUROVÁ, Miroslava (2013): El uso del subjuntivo/indicativo con el operador de modalidad quizá(s): análisis del corpus. Écho des études romanes, IX, 1, str. 19-34. ISSN: 1801-0865 (Print)1804-8358 (Online)

AUROVÁ Miroslava (2011): La perspectiva funcional oracional y su relación con la interpretación sintáctica y semántica del enunciado: enfoque contrastivo (español y checo). Lorenzo Hervás, 20, str. 233-246. ISSN 1988-8465.

AUROVÁ Miroslava (2011): El tratamiento del orden de palabras en manuales de ELE. Jana Králová (ed.): Posibilidades y límites de la comunicación intercultural. Iberoamericana Pragensia. Supplementum. 27, str. 181-192. ISBN 978-80-246-1929-3, ISSN 1210-6690.

AUROVÁ Miroslava (2007): Las variantes nominativas de las construcciones no nominativas en español : Dinámica del sistema lingüístico. Écho des Études Romanes, III, 1-2, 183-193. ISSN: 1801-0865, ISBN: 978-80-7394-002-7.

AUROVÁ Miroslava (2006): Léxico común de las lenguas europeas : enfoque linguodidáctico. Lingua viva, 3, 19-28. ISSN 1801-1489, 95p.


Studie publikované v mezinárodně uznávaných sbornících s recenzním řízením

AUROVÁ, Miroslava (2019): Análisis contrastivo en la enseñanza de la traducción el caso de las «partículas» . In Cristina Carrasco, María Cantarero Muñoz, Coral Díez Carbajo (eds.): Traducción y sostenibilidad cultural: sustrato, fundamentos y aplicaciones. Universidad de Salamanca, str. 55 - 64. ISBN: 978-84-1311-056-1.

AUROVÁ Miroslava (2009): Word Order Variation in Impersonal constructions in Old Spanish: the Case of the Verb haber. In Kateřina LOUDOVÁ; Marie ŽÁKOVÁ (eds.): Ancient and Early European Languages in Eyes of Modern Linguistics. Brno, 2009, str. 11-22.

AUROVÁ Miroslava, HRUBÁ Hana (2005): Juan Caramuel y Lobkowitz. In K. PÖRTL & H. ZBUDILOVÁ (eds.): Opera Romanica 8. Herencia cultural hispánica, ayer y hoy, en Bohemia y Alemania. Coloquio internacional České Budějovice 2005. p. 139-157. ISBN 80-7040-802-2, 179p.

AUROVÁ Miroslava (2001): Word order in Speculative Grammar. In B. PALEK (ed.): Proceedings LP 2000: Item ordering, its variety and linguistic and phonetic consequences. Charles University Carolinum Press, Praha, p. 425-440. ISBN 80-246-0490-6, ISSN 0567-8269.

 

Studie publikované v ostatních sbornících

AUROVÁ, Miroslava (2014): Acerca de las coincidencias y diferencias del orden de palabras en espaňol y checo, In M. Aurová, J. Pešková, M. J. Santiago Gutiérrez a J. Prokop (eds.): Al pie de la(s) letra(s). Filozofická fakulta Jihočeské Univerzty, České Budějovice. ISBN 978-80-7394-501-5, 17 stran. [On-line, dostupné z http://www.ff.jcu.cz/al-pie-de-las-letras.]

AUROVÁ, Miroslava; HÁJEK, Miroslav (2014): Specifika tréninku přípravky úpolových sportů (judo): teorie versus praxe, In T. Tlustý (ed.), Disportare 2014, Pedagogická Fakulta jihočeské univerzity. České Budějovice, str. 5-12. ISBN 978-80-7394-510-7, 8 stran. [Dostupné z https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/Sbornik_Disportare_2014.pdf].

AUROVÁ Miroslava (2013), Diversidad lingüística: después de que y el modo verbal. In M.Valeš, S.Míča (eds.): Diversidad lingüística del español. Universidad técnica de Liberec. Liberec, str. 113-130. ISBN 978-80-7494-020-0.

AUROVÁ Miroslava (2011): Ústní interakce. Aktuální stav: problém didaktický a metadidaktický. In J.Králová, I. Semrádová, B. Frydrychová Klímová (eds.): Vědecký výzkum a výuka jazyků IV. Conference proceedings, Hradec Králové, CD-ROM, str. 6-11, stran 269. ISBN 978-80-7435-136-5.

AUROVÁ Miroslava (2010): Los entresijos del orden de palabras. In D. Vázquez, I. Buzek (eds.): Encuentro de hispanistas. Brno, Muni Press, 113-132. ISBN 978-80-210-5147-8.

AUROVÁ Miroslava, HRUBÁ Hana (2008): Didaktika španělštiny optikou RVP: nové výzvy pro (budoucí) učitele. In M. Valeš (ed.): Pasión por el hispanismo. Sborník příspěvků ze setkání hispanitů. Technická Univerzita Liberec, p. 40-46. ISBN 978-80-7372-435-1.

AUROVÁ Miroslava (2008): Competencia intercultural: la cultura española en las manos del profesor. In M. Valeš (ed.): Pasión por el hispanismo. Sborník příspěvků ze setkání hispanistů. Technická Univerzita Liberec, p. 31-39. ISBN 978-80-7372-435-1.

AUROVÁ Miroslava (2007): Construcciones impersonales espanolas en el lenguaje jurídico-administrativo. In HOKROVÁ Z., K. MACHURKOVÁ et all. (eds.): Profilingua 2007. Sborník příspěvků z konference. Západočeská univerzita v Plzni, p. 456-465. ISBN 978-80-7043-610-3.

AUROVÁ Miroslava (2005): Propedéutica lingüística para futuros maestros. In HOKROVÁ Z. et all. (eds.): Profilingua 2005. Sborník příspěvků z konference. Západočeská univerzita v Plzni, p. 348-351. ISBN 80-7043-424-4.

AUROVÁ Miroslava, BROŽOVÁ Štěpánka (2004): Společný referenční rámec a návrh nové koncepce výuky latiny na gymnáziiích. In Motivace a multilingvismus ve výuce cizích jazyků. Scientific papers of the university of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities Supplement 10(2004), p. 15-20.ISBN 80-7194-658-3, ISSSN 1213-3485.

 

Skripta, učebnice a studijní materiály

AUROVÁ, Miroslava, KUPKA Tomáš (2010): K (nové) maturitě bez obav. Kniha testů ze španělského jazyka. Klett. ISBN: 80-7397-046-8

AUROVÁ Miroslava (2000): Augustiniana. In Latinitatis Christianae Fundamenta. Kapitola/ skriptum PF JU v Českých Budějovicích, p. 161-266. ISBN 80-7040-448-5, 178p.

AUROVÁ Miroslava (2000): Slovník křesťanské latiny. In Latinitatis Christianae Fundamenta. Kapitola/skriptum PF JU v Českých Budějovicích, p. 301-332. ISBN 80-7040-448-5, 178p.

 

Recenze a zprávy

AUROVÁ Miroslava (2007): Ondřej PEŠEK (ed.), Opera Romanica 3 : Langue et societé. Dynamique des usages. XXVII colloque internacional de linguistique fonctionelle. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2004. Linguistica Pragensia, XVII/2, p. 105-109. ISSN 0862-8432.

AUROVÁ Miroslava (2006): Non-nominative structures in Latin and Spanish. Thesis of Ph.D. Dissertation. Écho des Études Romanes, II, 1, 93-34. ISSN: 1801-0865.

AUROVÁ Miroslava (2005): Báez San José : Desde el hablar a la lengua. Prolegómenos a una teoría de la sintaxis y la semántica textual y oracional. Linguistica Pragensia, XV/1, s. 53-56. ISSN 0862-8432.

 

Překlady

AUROVÁ Miroslava (2002): NOVOTNÝ M: España y los países checos en los siglos XVI-XVIII. In H. ZBUDILOVÁ (ed.): Opera Romanica 3, České Budějovice 2002. ISBN 80-7040-632-1.

 

Přednášky na mezinárodních konferencích a odborných seminářích

6. – 8- 11. 2019
Marcadores de foco en lenguas del orden de palabras tipológicamente diferente (español y checo)
I Congreso Internacional De Ciencias Humanas

28. – 30. 11. 2018
Análisis contrastivo en la enseñanza de la traducción el caso de las «partículas»
I Congreso Internacional Traducción y sostenibilidad cultural: sustrato, fundamentos y aplicaciones, Salamanca

5. - 8. 9. 2018
Teoría, metalenguaje, lengua materna como condicionantes de la adquisición del español: Análisis de la sintaxis oracional en la expresión escrita de los universitarios checos
XXIX Congreso de ASELE, Santiago de Compostela

25. - 27. 6. 2018
El foco en los textos traducidos: los adverbios de foco en la perspectiva contrastiva.
V Congreso Internacional de Lingüística y Literatura, Universidad de Cantabria, Santander

7. 12.  2017
Výzkum s pomocí korpusových nástrojů aneb jak nutná je lingvistova pokora. Případová studie srovnání rematizátorů v češtině a španělštině. Filologický klub,  FF JU, České Budějovice

30. 10.  2017
Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově-lingvistický přístup. Pražský lingvistický kroužek,  FF UK, Praha

26. – 27. 10. 2017
Contexto, interpretación y sistema lingüístico: el orden de palabras en la traducción. Konference Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem, Moravská zemská knihovna, Brno

20. – 21. 10. 2017
Organización del texto: partículas en perspectiva contrastiva. Encuentro de Hispanistas,  FF MU, Brno

29. – 30. 9. 2017
Los llamados actualizadores (adverbios de foco) en la perspectiva contrastiva. Dni románských študií /Jornadas de Estudios Románicos, Univerzita Komenského v Bratislavě

20. - 21. června 2017
Workshop: Dílčí aspekty ústní interakce: od teorie k praxi. Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince, Poděbrady

13. 12.  2016
prezentace časopisu Mutatis mutandis, Instituto Cervantes, Praha

22. 12. 2016
Aktualizátory v češtině a španělštině: rozdíly jazykové i jazykovědné. Skupina pro kontrastivní románskou lingvistiku KMF, FF JU v Českých Budějovicích

13. 12. 2016
prezentace monografického čísla časopisu Mutatis mutandis, Instituto Cervantes, Praha

14. 12. 2015
Aktuální členění v češtině a španělštině: k některým závěrům kontrastivní analýzy. Skupina pro srovnávací románskou lingvistiku KMF, FF Praha.

16. – 17. 10. 2015
Las palabras desatadas. Setkání hispanistů 2015, FF UK Praha.

15. 12. 2014
Slovosled v češtině a španělštině: shody a rozdíly. Skupina pro srovnávací románskou lingvistiku KMF, FF Praha.

17. – 18. 10. 2014
Acerca de las coincidencias y diferencias del orden de palabras en español y checo. Setkání hispanistů "Al pie de la(s) letra(s)", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

10. – 11.10. 2013
Diversidad lingüística: después de que y el modo verbal. Setkání hispanistů 2013, TUL Liberec.

21.12.2012.
Konkurence indikativu a subjuntivu po operátorech epistémické modality. Kruh moderních filologů, skupina pro srovnávací lingvistiku. Praha, Ústav translatologie FF UK. 

9.12.2011
Determinace ve španělštině: holé jmenné fráze. Kruh moderních filologů, skupina pro srovnávací lingvistiku. Praha, Ústav translatologie FF UK.

10.12.2010 
Aktuální členění větné ve vztahu k sémantické a syntaktické interpretaci výpovědi: srovnání španělštiny a češtiny. Kruh moderních filologů, skupina pro srovnávací lingvistiku. České Budějovice.

16. - 17. dubna  2010
El tratamiento del orden de palabras en manuales de ELE
Mezinárodní workshop Encuentro checo-español: Posibilidades y límites de la comunicación intercultural: los límites metalingïuísticos de la traducción., Ústav translatologie UK.
 
10.2.2010
Spekulativní gramatika vrcholného středověku. Od metafyziky k jazyku a zpět. Kruh moderních filologů, skupina pro srovnávací lingvistiku. České Budějovice, FF JU.
 
14.12.2009.
Slovosled v češtině a španělštině: návrh přístupu. Kruh moderních filologů, skupina pro srovnávací lingvistiku. České Budějovice, FF JU.

20. 7. 2005
Common vocabulary across European Languages.  Summer Studies in the Czech Republic - USA (Georgie). Biologická fakulta JU, České Budějovice

březen - duben 2004
cyklus 3 přenášek pro Jihočeskou pobočku Kruhu moderních filologů : Teorie řízení a vázání České Budějovice

 

Popularizační přednášky

Introspección, traducción y corpus: trampas en la investigación lingüística. Semana cultural espanola, FF OU, Ostrava, 3. 4. 2018

Být románským filologem je kʊ:l. Den s románskou filologií, FF JU v Českých Budějovicích, 7. 2. 2018

Tři oříšky pro překladatele. Den s románskou filologií, FF JU v Českých Budějovicích, 27. ledna 2017

¿Dónde nacen las palabras? Den s románskou filologií, FF JU v Českých Budějovicích, leden 2016.

Logika subjuntivu. Asociace učitelů španělštiny AUŠ-APE, Tábor, září 2015.

Má subjuntiv logiku? Den s filologií, FF JU v Českých Budějovicích, leden 2015.

Diversidad lingüística: después de que y el modo verbal. Setkání učitelů španělštiny na Slovensku, Bratislava, prosinec 2014.

Proverbios: lo que hay detrás. Competencia cultural e intercultural, propuestas didácticas, Asociace učitelů španělštiny (AUŠ-APE), 18.9.2010, Česká Třebová.

El español es mucho más. Přednáška o propojenosti kultury a jazyka. V rámci Dnů španělské kultury, České Budějovice, duben 2009. Org. Yolanda Melgar Pernías.

La cultura en las manos del profesor. Přednáška o rozvíjení (inter)kulturní kompetence v hodinách španělštiny. V rámci Dnů španělské kultury, České Budějovice, duben 2008. Org. Luis Jaraquemada.

Historické hrátky se slovy. Přednáška o responzích v české a španělské slovní zásobě. V rámci Dnů španělské kultury, České Budějovice 16.-19.5.2005. Org. Óscar García.

  

Granty vědecké

2017 – 2019
Ukazatele aktuálního členění v češtině a španělštině: komparativní textová analýza aktualizátorů a ostatních souvisejících prvků (GA ČR P406/17-20553S)

2007-2009
Slovosled ve španělštině: návrh přístupu (GA AV ČR: KJB 901 420 701), řešitelka: Miroslava AUROVÁ

  

Granty rozvojové

2014
Zavedení jednotného systému testování pomocí LMS (Moodle) pro výuku praktických jazyků na URO FF JU, IRP JU 2014.
 
2008
Inovace obsahu stávajícího předmětu Didaktika III (FRVŠ 2208/2008), řešitelka Miroslava Aurová, spoluřešitelka Mgr. Hana Hrubá.

2006
Lingvistická propedeutika pro učitele cizích jazyků (FRVŠ 1098/2006), řešitelka Miroslava AUROVÁ, spoluřešitelé doc. PhDr. Jitka RADIMSKÁ, Dr., Mgr. Ondřej PEŠEK, Ph.D.

 

Účast na projektech

2020 – 2022 ... ISUS: Inovace studia učitelství pro střední školy na Jihočeské univerzitě. PF a FF JU.

2010 – 2013 ... Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 2010-2013 (CZ.1.07/2.2.00/15.0079). Ústav romanistiky FF JU.

 

Organizační, ediční a redakční činnost

2019: Spoluorganizování konference Encuentro de hispanistas. Al pie de la(s) letra(s) II. (19. - 20. 9. 2019).

2019:   AUROVÁ Miroslava - Pešková Jana - Torijano Agustín J. (Eds.), Las lenguas de menor difusión: las lenguas eslavas. CLINA: Revista Interdisciplinaria de Traducción, Interpretación y Comunicación Intercultural, Vol. 5, núm. 2. Ediciones Universidad de Salamanca, eISSN: 2444-1961.
Disponible en: https://revistas.usal.es/index.php/clina/issue/view/clina201952

Členka vědecké rada mezinárodní konference Congreso sobre Variación Lingüística en Español: Cómo Trabajarla en el Aula, Universidad de Salamanca, 28. -  30. 6. 2017

2014: Spoluorganizování konference Encuentro de hispanistas. Al pie de la(s) letra(s)., následné vydání sborníku: Al pie de la(s) letra(s), Sborník příspěvků ze Setkání hispanistů na JU v Českých Budějovicích 2014. Uspořádali M. Aurová, J. Pešková, M. J. Santiago Gutiérrez a J. Prokop. Vydala Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v roce 2014. ISBN 978-80-7394-501-5.  http://resolveuid/3fead71593e54bfc8bac01f63506c3ae

od 2014: člen recenzního výboru Časopisu pro moderní filologii - ISSN 0008-7386 (print),  ISSN 2336-6591 (on-line)

od 2010: člen recenzního výboru časopisu Romanistica Pragensia - ISSN 0567-8269

od 2009 : člen vědeckého a recenzního výboru čas. Lingva viva - ISSN 1801-1489 (print), ISSN 2336-8136 (online)

2005-2006 : členkou redakční rady časopisu Écho des études romanes - ISSN 1801-0865 (print), ISSN 1804-8358 (on-line)

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1