Ekologie a ochrana prostředí

Specializace: Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: bakalářský
  • Doba studia: 3 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: B1601

Popis programu

Obor oproti tradičnímu environmentálnímu vzdělání klade výrazný důraz na kontakt s praxí. Studium nabízí řadu kurzů s odborníky z praxe, studenti se též účastní praxí ve vybraných environmentálních institucích a firmách. Další důležitou vlastností je velká šíře vzdělání, která umožňuje komplexní poznání a vzájemné propojení přírodovědných oborů, ale i velkou škálu možností pro uplatnění v zaměstnání. Důležitá je i vazba mezi ochranou přírody, managementem a kulturním dědictvím, která má v ČR dlouhou tradici. V rámci tříletého studia studia PŽP se lze věnovat třem tematickým okruhům: Hydrobiologie, Ekologie půdy a Krajinná ekologie. V jejich studiu lze pokračovat i v navazujících specializacích v magisterském stupni. Kromě získání základní teoretické výbavy se studenti naučí práci v laboratoři, zpracovávat terénní i družicová data, poznávat rostliny i živočichy. Mohou se naučit práci s vodou nebou půdou. Díky těsnému propojení fakulty s pracovišti Akademie věd se mohou studenti PŽP během studia podílet na výzkumu v rámci vědeckých projektů. Navíc se dozvědí, jak se dělá EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí), poznají metody krajinného plánování i způsob, jak žádat o projektové finance. V rámci exkurzí mají možnost seznámit se s různými lokalitami, doslova od polárních oblastí po tropy. Zvláštní důraz při studiu tohoto oboru je kladen na cizí jazyky, kromě výuky anglického jazyka jsou studentům nabízeny i kurzy v tomto jazyce, často ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Bakalářskou práci studenti podávají ve formě návrhu aplikovaného projektu, jehož součástí je podrobné odborné zdůvodnění i finanční rozvaha. Obor nemá přímou návaznost na žádný magisterský studijní program či obor, který je poskytován naší fakultou, ale studenti po splnění požadavků pro přijetí do magisterského studia běžně pokračují v oborech nabízených PřF JU v programu biologie a biologie ekosystémů.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1