Biology

Specializace: Ecosystem Biology

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: angličtina
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N1501

Popis programu

Studium poskytuje hydrobiologické vzdělání v limnologii a poznání produkčních, mikrobiálních a chemických procesů a transformaci živin v ekosystémech jezer, rybníků a údolních nádrží. Program je garantován katedrou biologie ekosystémů ve spolupráci s ústavy AV ČR a je zaměřen na biologii a ekologii vodních organismů, potravní sítě v planktonu, populační dynamiku ryb v údolních nádržích, životní cykly, populační dynamiku a utváření společenstev vodních bezobratlých v malých nádržích bez ryb. Výzkum propojuje empirické přístupy a práci v terénu s laboratorními experimenty, statistickou analýzou dat a matematickými modely, nabízí rovněž aplikace využitelné v praktické oblasti řízení jakosti vody ve vodním hospodářství. Hlavními směry současného výzkumu bezobratlých je vliv očekávaných teplotních změn, eutrofizace a struktury habitatů na trofické interakce a fenotypovou plasticitu vybraných druhů vodního hmyzu. Každý student musí získat minimálně 120 kreditů: 50 kreditů za práci na diplomové práci, zbytek za povinně volitelné a volitelné předměty. Studium je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V diplomové práci student prokazuje, že je schopen teoretické (rešeršní) i experimentální vědecké práce ve zvoleném oboru studia.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1