Fyziologie a imunologie

Specializace: Fyziologie a vývojová biologie

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: doktorský
  • Doba studia: 4 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: P1511

Popis programu

Studijní obor poskytuje výuku studentů v základních fyziologicky orientovaných disciplínách zajištěnou školiteli aktivně působícími ve fyziologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního fyziologického výzkumu na úrovni molekul, buněk i celých organismů se zaměřením na fyziologii ekologickou i molekulární, s možností aplikace v různých lékařských a biologických oborech. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění ve specializovaných biologických, lékařských a veterinárních laboratořích, v základním výzkumu i ve školství. Studenti se naučí používat moderní fyziologické metody založené na automatickém sběru dat a počítačovém zpracovávání výsledků a osvojí si prezentaci získaných výsledků ve formě odborných publikací a přednášek v angličtině.

Profil absolventa

Naučíte se:
    Získaný titul "doktor" (Ph.D.) zaručuje, že absolventi jsou vybaveni znalostmi a schopnostmi pro samostatné vědecké bádání ve zvoleném oboru. Jsou připraveni pro vedoucí a řídící místa v institucích zaměřených na biologický výzkum a management. Mohou najít uplatnění ve výzkumných a vzdělávacích institucích, na univerzitách, v ústavech aplikovaného výzkumu, v institucích státní a veřejné správy, v komerčních organizacích, a ve specializovaných laboratořích.

Něco navíc

Kontakt

prof. Ing. Jiří Šantrůček CSc.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1