Před odjezdem

Před odjezdem  na svůj zahraniční pobyt je nezbytné uzavřít s JU účastnickou smlouvu, která stanovuje podmínky vašeho studijního pobytu v zahraničí a výši stipendia. Smlouvu budete uzavírat na Útvaru pro zahraniční vztahy Rektorátu JU. Než budete kontaktovat Útvar pro zahraniční vztahy, je třeba, abyste si zajistili odpovídající pojištění, vyhovující bankovní účet a další záležitosti popsané níže.

Uzavření účastnické smlouvy

Nejpozději 14 dní před odjezdem do zahraničí jste povinni podepsat účastnickou smlouvu = pouze na základě této smlouvy vám může být vyplaceno stipendium!

Nejpozději 3 týdny před odjezdem budete kontaktovat e-mailem Ing. Hanu Vaškovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) z Útvaru pro zahraniční vztahy Rektorátu JU a dohodnete si s ní způsob uzavření účastnické smlouvy.

Zároveň jí zašlete v příloze e-mailu následující dokumenty: 

 • Účastnickou smlouvu:  stáhněte si ji ve složce FORMULÁŘE,  doplňte o osobní a bankovní údaje (žlutá pole) a pošlete ve formátu word
 • Learning Agreement (studijní smlouvu) potvrzenou studentem, fakultním koordinátorem a zahraniční univerzitou (scan)
 • Letter of Acceptance (akceptační dopis), neboli potvrzení o přijetí – pokud neobsahuje přesné termíny Vašeho pobytu, jste povinni zajistit si harmonogram daného akademického roku zahraniční univerzity (obvykle dostupný na webových stránkách zahraniční univerzity, příp. je nutné si jej vyžádat od zahraničních koordinátorů) - (scan). Pokud jste obdrželi od zahraniční univerzity e-mailem  pozvání na účast na Orientačním týdnu před začátkem semestru, je ho třeba také PhDr. Dvořákové přeposlat.
 • Studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí žádající o navýšení stipendia – doklad z Úřadu práce (scan)
 • Studenti se zdravotním postižením (i celiakie) – podávají speciální žádost o navýšení stipendia

Pojištění

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)  -  jedná se o bezplatnou kartu vydanou českou zdravotní pojišťovnou s níž vám bude během dočasného pobytu v kterékoliv z 28 zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích zdarma) jako lidem pojištěným v dané zemi. Zdravotní péče, ke které EHIC opravňuje, nemusí být vždy dostatečná a zcela bezplatná, ve většině států se za lékařské ošetření platí minimálně spoluúčast. Více informací.
 • cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí - důrazně doporučujeme studentům, aby si sjednali na celé období svého studijního pobytu cestovní pojištění. Na základě vzájemné spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Pojišťovnou VZP, a.s. mohou studenti při uzavření pojištění využít  slevu ve výši 25%, která se vztahuje na Cestovní pojištění, Úrazové pojištění, pojištění běžné občanské odpovědnosti, pojištění majetku a pojištění Patron. Více informací.

 

Bankovní účet

 • stipendium vám bude převedeno  na váš bankovní účet vedený v CZK nebo v EUR u kterékoliv banky v ČR nebo v zahraničí
 • výše stipendia bude vyjádřena v EUR, proto doporučujeme studentům, aby se sami předem informovali o výhodách zřízení eurového účtu v ČR či v zahraničí a zjistili si informace souvisejících s poplatky za vedení účtu, transakce a výběr z bankomatů v zahraničí. Zvýhodněné nabídky EUR účtů.
 • pro realizaci bankovního převodu je nutné v Účastnické smlouvě přesně uvést následující údaje k vašemu účtu:
  • úplné číslo bankovního účtu (včetně bankovního kódu)
  • název banky
  • adresa pobočky, kde jste účet založili (ulice, číslo, město, PSČ)
  • číslo účtu ve tvaru IBAN (mezinárodní bankovní číslo účtu) - najdete například ve smlouvě k účtu, na výpisu z účtu či ve svém internetovém bankovnictví
  • BIC/SWIFT (mezinárodní identifikační kód banky)
  • měna, ve které máte účet vedený.

 

Akceptační dopis / Acceptance letter

 • obvykle vystavuje zahraniční univerzita po přijetí ke studiu v rámci programu Erasmus+
 • zpravidla uvádí termíny, kdy má student přijet na zahraniční univerzitu včetně Orientation Week a další praktické informace týkající příjezdu
 • pokud v Akceptačnim dopise, který jste obdrželi, není uveden termín (odkdy-dokdy) jste ke studiu na univerzitě přijat nebo ho neobdržíte včas či vůbec, předložte před podpisem Účastnické smlouvy akademický kalendář

 

Akademický kalendář

 • v případě, že v Akceptačnim dopise, který jste obdrželi, není uveden termín (odkdy-dokdy) jste ke studiu na univerzitě přijat nebo ho neobdržíte včas či vůbec, předložte před podpisem Účastnické smlouvy akademický kalendář platný pro daný akademický rok
 • akademický kalendář univerzity zveřejňují na svých webových stránkách

 

Doklad o finančním zajištění během pobytu

 • V některých zemích je nutno prokazovat, že přijíždějící nebude zátěží místního sociálního systému. Proto musíte mít připraven doklad o Vašem finančním zajištění během pobytu.
 • Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU Vám na požádání, na základě potvrzení o přijetí, vystaví potvrzení o účasti v programu Erasmus+. Pokud daná země pobytu vyžaduje při vstupu doložit finanční krytí v určité výši a námi udělený grant ho nepokrývá, musíte mít připraven výpis ze svého bankovního účtu na zbývající sumu.

 

Zajištění ubytování

 • ne všechny univerzity nabízejí zahraničním studentům ubytování, některé ubytovacími kapacitami nedisponují a student si musí zajistit ubytování v soukromí (s pomocí nebo i bez pomoci zahraniční instituce)
 • informace ohledně možnosti ubytování student nalezne na webových stránkách zahraniční instituce, příp. je studentovi sdělí sama univerzita po obdržení jeho přihlášky
 • ubytování je nutné zajišťovat s dostatečným předstihem!
 • náklady na ubytování se v každé zemi liší, v dražších zemích mnohdy výdaje spojené s ubytováním mohou dosahovat výše přiděleného grantu na měsíc; studenti musí často také zaplatit ubytování na celý semestr nehledě na reálnou dobu jejich pobytu

 

Zápis do ročníku

 • před odjezdem do zahraničí musí být student řádně zapsán v daném ročníku
 • zápis student vyřizuje na studijním oddělení své fakulty
 • termíny zápisu jsou obvykle v průběhu září, pokud student do zahraničí odjíždí před termínem řádného zápisu, je jeho povinností zajistit si na studijním oddělení své fakulty, aby byl zapsán do ročníku v dřívějším termínu a to před svým odjezdem do zahraničí

 

Online jazyková podpora 

 • stanovuje povinnost studenta (platí i pro čerstvé absolventy) účastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility
 • platí pro mobility, jejichž hlavním pracovním jazykem je jeden z jazyků uvedených ZDE
 • nominovaný student obdrží výzvu k absolvování on-line jazykového testování a je povinen jazykový test vyplnit před podpisem účastnické smlouvy
 • na základě výsledků jazykového testování může být studentovi přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu
 • pokud v prvním jazykovém testu dosáhne úrovně C2, není povinen vyplnit test druhý (po ukončení mobility)
 • více informací na http://erasmusplusols.eu/

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1