Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže: pokyny k řešení situace koronavirové pandemie

Jak řešit mimořádnou situaci, která může v době pandemie v průběhu Erasmus mobility nastat:

Studentovi, který vyjel na Erasmus do zahraničí, se může stát, že se v průběhu mobility náhle změní podmínky, za nichž jeho mobilita započala.

Přijímající univerzita například změní formu výuky z prezenční na distanční (on-line), výuka není poskytována v rozsahu, ve kterém byla sjednána v Learning Agreementu, přijímající instituce je náhle uzavřena apod.

Možnosti řešení:

  1. Student zůstává v zahraničí a pokračuje ve studiu (stáži) on-line – zůstává mu Erasmus grant v plné výši. Koordinátor JU si může po skončení mobility od studenta vyžádat doklady, které potvrdí jeho přítomnost v zahraničí (doklad o platbě ubytování po dobu mobility, zpáteční letenku apod.).
  2. Student se vrátí domů a pokračuje v mobilitě on-line z domova – vrátí grant za období, kdy již není v zahraničí. Student má povinnost neprodleně oznámit Erasmus koordinátorovi přijímající univerzity/organizace den, kdy ukončuje fyzickou mobilitu, a zahraniční koordinátor mu v jeho Confirmation of Study Period (případně LA – After the Mobility) po skončení mobility přesně vyznačí období fyzické mobility a období virtuální (on-line z domova) mobility. Dále má student povinnost neprodleně totéž oznámit (e-mailem, osobně po svém fyzickém návratu apod.) svému fakultnímu koordinátorovi na JU.
  3. Student mobilitu předčasně ukončí, vrátí se domů a mobilita nepokračuje – vrátí grant za období, kdy již není v zahraničí, a může si uplatnit náklady, které musel z důvodu jím nezaviněného předčasného ukončení mobility vynaložit (předem koupenou nevyužitou letenku, předplacené ubytování, které nelze zrušit, předplacené pojištění, které nelze zrušit, apod.) – jedná se o tzv. ukončení z důvodu „vyšší moci“. Prokázané vynaložené náklady budou studentovi refundovány.
  4. Student mobilitu přeruší – vrátí grant za období přerušení mobility. Student má povinnost neprodleně oznámit přerušení mobility jak Erasmus koordinátorovi v zahraničí, který mu toto období pak označí v CSP (LA – After), tak svému fakultnímu koordinátorovi na JU (e-mailem, osobně po návratu apod.) Stejné oznámení student učiní, když mobilitu opět započne. Student si může uplatnit náklady, které musel z důvodu jím nezaviněného přerušení mobility vynaložit (letenky, předplacené ubytování atd.) – jedná se o tzv. přerušení z důvodu „vyšší moci“. Prokázané vynaložené náklady budou studentovi po ukončení mobility refundovány.

 

Testy na Covid-19:

Dobrovolný test na Covid-19 si student hradí sám. Povinný test na Covid-19 (vyžadovaný státními orgány v ČR nebo v zemi mobility) bude studentovi uhrazen, pokud předloží doklad o absolvování testu, jeho zaplacení a doklad o tom, že v den, kdy test absolvoval, byl pro něj povinný (patřičné opatření MZ, MZV apod.).

Povinná karanténa v zemi mobility:

Pokud musí student po příjezdu do přijímající země absolvovat povinnou karanténu (nařízenou státními orgány země mobility), bude období karantény zahrnuto v jeho Learning Agreementu, Účastnické smlouvě a CSP a po toto období mu přísluší Erasmus grant.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1