BREXIT: Informace k výjezdům Erasmus+ do Velké Británie po 1. 1. 2021

Mobility Erasmus+ s Velkou Británií po Brexitu:

Rozhodnutí o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Velkou Británií nemá vliv na účast Spojeného království ve stávajícím programu Erasmus+/Evropském sboru solidarity (2014 – 2020). Velká Británie bude plně participovat na programu Erasmus+ až do konce aktuálního programového období, což znamená, že studenti EU mohou studovat, absolvovat stáže nebo realizovat dobrovolnickou činnost ve Velké Británii v rámci současného programu Erasmus+ ještě i v akademickém roce 2022/2023, a to dle individuálních dohod, které uzavřely vysílající vysoké školy.

Vízový proces:

Od 1. ledna 2021 se na studenty EU vztahují nové vízové požadavky a je zaveden nový bodový imigrační systém. Pro příjezd do Velké Británie musí studenti splnit určité požadavky, které se týkají pobytu. K tomu, aby mohli získat studentské vízum, budou potřebovat v novém systému dosáhnout 70 bodů. O vízum lze žádat nejdříve 6 měsíců od plánovaného začátku studia.

Studenti, kteří přijedou do VB, a kteří budou chtít ve Velké Británii pobývat déle než 6 měsíců, si musí zažádat o studentské vízum. O studentské vízum bude možné žádat až 6 měsíců před plánovaným začátkem kurzu/studijního programu v roce 2021. Poplatek za žádost o vízum činí 348 GBP, dále je nutné také zaplatit zdravotní připojištění – více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay.

Studenti, kteří přijedou do VB a budou chtít ve Velké Británii pobývat do max. 6 měsíců, budou v případě občanů EU a EFTA bezvízoví. Bližší informace jsou k dispozici zde: gov.uk/visas-immigration. Doporučuje se, aby vysílající organizace v zemích EU odkazovaly studenty na nutnost sledování pokynů vlády Velké Británie -  UK Government guidance.

Praktické stáže: (bez ohledu na délku mobility) jsou povinná tzv. T5 víza, jejichž nezbytným mezikrokem je žádost o Certificate of Sponsorship (prostřednictvím E+ koordinátora): https://www.erasmusplus.org.uk/t5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship. Jedná se o administrativně i časově náročný proces, proto je nutné s vyřizováním začít co nejdříve.

Budoucí vývoj:

Vláda Spojeného království zveřejnila prohlášení týkající se nového mezinárodního mobilitního programu Turing pojmenovaném po britském matematikovi a zakladateli moderní informatiky, který nahradí účast Spojeného království v programu Erasmus+ a zajistí financování výjezdu britských studentů z vysokých škol do celého světa od 1. září 2021. Nový režim bude zpočátku fungovat po dobu 1 roku a bude spravován v rámci partnerství British Council a Ecorys. Bližší podrobnosti jsou na https://www.erasmusplus.org.uk/the-transition-period.

Co se týče mobilit z EU do Velké Británie, je potřeba, aby měly partnerské země zabezpečeno národní nebo institucionální financování, pokud chtějí vysílat studenty na vysoké školy do Velké Británie. Spolupráce s britskými vysokými školami, tak bude možná, a to prostřednictvím bilaterálních, meziuniverzitních či mezifakultních dohod, nebo v souladu s pravidly programu Erasmus+ v rámci podpory spolupráce se třetími zeměmi. 

Aktuální doporučení a informace k tématu Brexitu naleznete: 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1