Vysokoškolská psychologická poradna JU

Vysokoškolská psychologická poradna JU Vám nabízí pomoc a podporu v oblastech:

 • Osobního růstu (více se poznat, zjistit své silné stránky atd.)
 • Mezilidských vztahů (partnerských, rodinných a jiných)
 • Výchovy dětí
 • Psychických obtíží (deprese, úzkost, psychosomatické a chronické zdravotní obtíže, návykové látky a závislosti)
 • Adaptace na VŠ studium a prostředí
 • Studijních problémů, předzkouškových stavů a trémy
 • Efektivního učení, zvládnutí prokrastinace

 

Vysokoškolská poradna JU dále nabízí:

 • Psychologickou diagnostiku
 • Profesní diagnostiku, kariérní poradenství a konzultace při rozhodování o dalším/jiném studiu či zaměstnání
 • Poradenství pro podporu studentů učitelství nebo učitelů ve vlastní pedagogické činnosti (konzultace problémů na studijní praxi i po nástupu do zaměstnání)
 • Logopedické poradenství
 • Přednášky, semináře, workshopy

 

Více informací naleznete na webu a Facebooku