Středisko mediální výchovy

Středisko mediální výchovy nabízí:

 • Postgraduální vzdělávání pedagogů, vychovatelů a dobrovolníků v rámci kurzu CŽV
 • Kurzy mediální komunikace a krizové komunikace v rámci CŽV
 • Semináře a workshopy pro žáky základních a středních škol
 • Výuka předmětu „Mediální etika a pedagogika” na TF JU, případně dalších předmětů ve vztahu k médiím a sociálním sítím
 • Poskytování základní mediální gramotnosti v oblasti sociálních sítí prostřednictvím provozování webových stránek

 

Cíle střediska:

 • Vzdělávání v mediální gramotnosti dětí, pedagogů, vychovatelů a vedoucích zájmových činností
 • Prevence sociálně-patologických jevů zejména ve vztahu k sociálním sítím
 • Poradenství a řešení patologického chování na sociálních sítích
 • Výzkum (pedagogický přístup v oblasti nových médií a sociálních sítí+ mediální a krizová komunikace křesťanských církví a neziskových organizací)
 • Vybudování podpůrné komunity profesionálův oblasti médií (televize, rozhlas, PR agentury atd.)
 • Metodická podpora fakultních center a projektů ve vztahu k sociálním sítím

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.stremev.cz a na Facebooku.