Kariérní centrum JU

Kariérní centrum JU

Naše Kariérní centrum vzniklo v důsledku potřeby propojení univerzitního a pracovního prostředí, neboť získání vysokoškolského titulu není konec, ale začátek další etapy života.

Poskytujeme služby hned několika cílovým skupinám - zájemcům o studium, studentům/absolventům a zaměstnavatelům.

Zájemcům o studium usnadňujeme volbu budoucího studia už v té fázi, kdy o studiu na JU teprve uvažují. Nabízíme jim souhrnný přehled studijních programů s budoucím pracovním uplatněním, jež jednotlivé fakulty JU nabízí.

Studentům a absolventům Jihočeské univerzity poskytujeme kompletní kariérní poradenství včetně osobních konzultací, rad s tvorbou CV, motivačního dopisu či LinkedIn profilu až po volbu vhodné profese.

Navazujeme vztahy s regionálními zaměstnavateli a zprostředkováváme spolupráci studentů a firem formou odborných stáží či nabídky vypracování závěrečné práce v určitém podniku či instituci.

Tento kontakt podporujeme i prostřednictvím workshopů a seminářů, které jsou často vedeny právě zástupci vybraných firem a dávají studentům možnost připravit se na reálná očekávání potenciálních zaměstnavatelů.  Témata akcí jsou velmi pestrá od obchodních dovedností až po assessment centrum nanečisto.

Navštivte stránky Kariérního centra.