Akademická knihovna

Akademická knihovna Jihočeské univerzity vznikla sloučením knihovních fondů bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Zdravotně sociální a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, slavnostně byla otevřena 13.1.2010. V jejím rámci působí také Knihovna biologických pracovišť AV ČR a Rakouská knihovna. AK JU poskytuje služby studentům a pedagogům ze všech součástí JU, vědeckým pracovníkům ústavů AV ČR v Českých Budějovicích i zájemcům z řad veřejnosti.

K 1.1. 2010 měla knihovna téměř 450 tisíc svazků, odebírá cca 870 titulů periodik a své služby poskytuje pro 9 527 uživatelů. Knihovní fond je uložen ve dvou podlažích. V prvním jsou knihy ze společenskovědních disciplín a beletrie, ve druhém podlaží knihy z přírodovědných oborů, zemědělství a lékařských věd, vystaveny jsou také vysokoškolské kvalifikační práce a Rakouská knihovna. Tento fond je volně přístupný, menší část fondu je uložena ve skladu. Výpůjčky ze skladu jsou uživateli dodávány na počkání do 15.30 hod., po této době jsou připravovány na další den. Uživatelé mají k dispozici téměř 500 studijních míst v několika typech studoven a bezdrátové připojení k internetu po celé budově AK.

Webové stránky knihovny naleznete ZDE.