Žádost o ubytování budoucího studenta 1. ročníku

Žádám tímto jako budoucí student 1. ročníku o ubytování na koleji JU.

Zpracování uvedených osobních údajů žadatele je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy i pro následné plnění smlouvy, a to ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Naše fakulty

Více o našich fakultách