Členové Vědecké rady JU

 
Předseda:
 
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
rektor JU
 
 
Interní členové:
 
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
prorektor pro studium JU
 
prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta JU
 
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JU
 
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Filozofická fakulta JU
 
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
Fakulta rybářství a ochrany vod JU
 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c.
ředitel Biologického centra AV ČR, v. v. i.
Přírodovědecká fakulta JU
 
prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
Filozofická fakulta JU
 
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
prorektor pro rozvoj a vnitřní hodnocení JU
 
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.
proděkan
Přírodovědecká fakulta JU
 
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
děkan
Fakulta rybářství a ochrany vod JU
 
prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
proděkan
Zemědělská fakulta JU
 
doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Ekonomická fakulta JU
 
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Fakulta rybářství a ochrany vod JU
 
doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.
Zemědělská fakulta JU
 
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
proděkan
Filozofická fakulta JU
 
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum JU
 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

proděkanka
Pedagogická fakulta

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D,
děkan
Teologická fakulta JU
 
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka
Přírodovědecká fakulta JU
 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
děkanka
Ekonomická fakulta JU
 
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Přírodovědecká fakulta JU
 
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr.h.c.
děkan
Zemědělská fakulta JU
 
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.
proděkanka
Zdravotně sociální fakulta JU
 
prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.
Filozofická fakulta JU
 
doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta JU
 
doc. RNDr. Radka Závodská, Ph.D.
prorektorka pro zahraniční vztahy JU
 
 
 
Externí členové:
 
prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze
 
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
 
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
 
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
 
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor
Západočeská univerzita v Plzni
 
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkanka
Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
 
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel
Moravská zemská knihovna v Brně
 
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
prorektor
Univerzita Pardubice
 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
děkan
Katolická teologická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
 
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr.h.c.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
 
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
děkan
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
 
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
děkan
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave
 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Pedagogiká fakulta
Univerzita Karlova
 
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
KPMG ČR
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze
 
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prorektor
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
předsedkyně AV ČR
Akademie věd ČR