Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury Jihočeské univerzity - platné od 1.8.2013

Tímto opatřením se ruší opatření R 209 z 9. srpna 2012.

application/pdf R 254 Zásady GA JU - platné od 1.8.2013.pdf — (pdf; 2896 kB)