Studijní obory

Výběr:

                 

Vyhledávání podle názvu oboru nebo studijního programu:

Studijní obor (Studijní program)
Fakulta Forma studia Typ studia Titul Délka CŽV P Jazyk
Bohemistika (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Bohemistika - Francouzský jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Bohemistika - Francouzský jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Bohemistika - Italský jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Bohemistika - Italský jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Bohemistika - Německý jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Bohemistika - Španělský jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Bohemistika - Španělský jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Civilní nouzová připravenost (Ochrana obyvatelstva)
Zdravotně sociální fakulta kombinovaná magisterské navazující Mgr. 2 N 30 CZ
Civilní nouzová připravenost (Ochrana obyvatelstva)
Zdravotně sociální fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N 30 CZ

Naše fakulty

Více o našich fakultách