Studijní obory

Výběr:

                 

Vyhledávání podle názvu oboru nebo studijního programu:

Studijní obor (Studijní program)
Fakulta Forma studia Typ studia Titul Délka CŽV P Jazyk
Biologie a ochrana zájmových organismů (Zemědělská specializace)
Zemědělská fakulta kombinovaná magisterské navazující Ing. 2 N 20 CZ
Biologie a ochrana zájmových organismů (Zemědělská specializace)
Zemědělská fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N 20 CZ
Biologie a ochrana zájmových organismů (Zemědělská specializace)
Zemědělská fakulta prezenční magisterské navazující Ing. 2 N 20 CZ
Biologie (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Biologie ekosystémů (Biologie)
Přírodovědecká fakulta kombinovaná doktorské Ph.D. 4 N CZ
Biologie ekosystémů (Biologie)
Přírodovědecká fakulta kombinovaná doktorské Ph.D. 4 N CZ
Biologie ekosystémů (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční doktorské Ph.D. 4 N CZ
Biologie ekosystémů (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční doktorské Ph.D. 4 N CZ
Biologie ekosystémů (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Biologie ekosystémů (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ

Naše fakulty

Více o našich fakultách