Studijní obory

Výběr:

                 

Vyhledávání podle názvu oboru nebo studijního programu:

Studijní obor (Studijní program)
Fakulta Forma studia Typ studia Titul Délka CŽV P Jazyk
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (Specializace v pedagogice)
Pedagogická fakulta kombinovaná bakalářské Bc. 3 N CZ
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (Specializace v pedagogice)
Pedagogická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Zdravotnický záchranář (Specializace ve zdravotnictví)
Zdravotně sociální fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N 40 CZ
Zdravotní laborant (Specializace ve zdravotnictví)
Zdravotně sociální fakulta kombinovaná bakalářské Bc. 3 N 25 CZ
Zdravotní laborant (Specializace ve zdravotnictví)
Zdravotně sociální fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N 25 CZ
Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby (Zemědělství)
Zemědělská fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N 20 CZ
Zemědělská a dopravní technika (Zemědělské inženýrství)
Zemědělská fakulta prezenční magisterské navazující Ing. 2 N 20 CZ
Zemědělská chemie (Chemie)
Zemědělská fakulta kombinovaná doktorské Ph.D. 4 N CZ
Zemědělská chemie (Chemie)
Zemědělská fakulta prezenční doktorské Ph.D. 4 N CZ
Zemědělské biotechnologie (Biotechnologie)
Zemědělská fakulta kombinovaná doktorské Ph.D. 4 N CZ

Naše fakulty

Více o našich fakultách