Studijní obory

Výběr:

                 

Vyhledávání podle názvu oboru nebo studijního programu:

Studijní obor (Studijní program)
Fakulta Forma studia Typ studia Titul Délka CŽV P Jazyk
Biologie a ochrana zájmových organismů (Zemědělská specializace)
Zemědělská fakulta prezenční magisterské navazující Ing. 2 N 20 CZ
Biologie (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Biologie-Chemie (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Biologie-Informatika (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Biologie-Matematika (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Biomedicínská laboratorní technika (Biologie)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Bohemistika - Anglická a americká literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Bohemistika - Anglický jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Bohemistika - Estetika (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Bohemistika (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ

Naše fakulty

Více o našich fakultách