Studijní obory

Výběr:

                 

Vyhledávání podle názvu oboru nebo studijního programu:

Studijní obor (Studijní program)
Fakulta Forma studia Typ studia Titul Délka CŽV P Jazyk
Anglický jazyk a literatura - Italský jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Anglický jazyk a literatura - Italský jazyk (Učitelství pro střední školy)
Filozofická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Anglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Anglický jazyk a literatura - Španělský jazyk a literatura (Filologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Anglický jazyk a literatura - Španělský jazyk (Učitelství pro střední školy)
Filozofická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Aplikovaná a krajinná ekologie (Ekologie a ochrana prostředí)
Zemědělská fakulta kombinovaná doktorské Ph.D. 4 N CZ
Aplikovaná a krajinná ekologie (Ekologie a ochrana prostředí)
Zemědělská fakulta prezenční doktorské Ph.D. 4 N CZ
Aplikovaná informatika (Aplikovaná informatika)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Aplikovaná matematika (Aplikovaná matematika)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Archeologie (Archeologie)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ

Naše fakulty

Více o našich fakultách