Název přijímacího oboru

Bohemistika

Fakulta Filozofická fakulta
Garant oboru prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
Garantující katedra Ústav bohemistiky
Studijní program Filologie N7310
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Mgr.
Délka studia (roky) 2
Anotace oboru Program je zaměřen na přípravu odborníků v oboru český jazyk a literatura, kteří budou schopni rozvíjet své dovednosti v rámci akademické sféry.
Cíle oboru Odborník v oboru český jazyk a literatura na úrovni magistra.
Cíle studijního programu Program je zaměřen na přípravu odborníků v oboru český jazyk a literatura., kteří budou schopni rozvíjet své dovednosti v rámci akademické sféry.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.ff.jcu.cz/informace-pro-uchazece-o-studium
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5519&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách