Název přijímacího oboru

Agroekologie

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Studijní program Zemědělské inženýrství P4101
Studium (forma, typ) kombinovaná, doktorské
Akademický titul Ph.D.
Délka studia (roky) 4
Cíle oboru podrobné informace na www stránkách fakulty v sekci 'Studium' - 'Doktorské studium'
Cíle studijního programu podrobné informace na www stránkách fakulty v sekci 'Studium' - 'Doktorské studium'
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=6440&rok=2018
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách