Název přijímacího oboru

Biologie a ochrana zájmových organismů

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.
Garantující katedra Katedra biologických disciplin
Studijní program Zemědělská specializace B4106
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Počet přijímaných 20
Anotace oboru Absolventi budou vybaveni potřebnými znalostmi ve třech okruzích vzájemně propojených v kvalifikační celek, odpovídající potřebám a cílům jejich uplatnění: 1. Biologie pěstovaných sbírkových rostlin a živočichů, jejich geografické rozšíření a ekologie. 2. Pěstování zájmových rostlin: orchidejí, tillandsií, kaktusů, akvarijních a terarijních rostlin, masožravých rostlin atd. a chov zájmových živočichů: akvaristika, teraristika včetně chovu zvířat v paludáriích a zahradních nádržích, chov hmyzu v insektáriích, chov exotických ptáků a terarijních savců. Základy rostlinolékařství a zoohygieny. 3. Legislativa: znalosti mezinárodních zákonných ustanovení, týkajících se chráněných rostlin a živočichů, zásady pro manipulaci s chráněnými organismy, aplikace v praxi komerčních i zájmových pěstíren a chovů. Legislativa týkající se zákona o ochraně zvířat proti týrání (§ 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.). Absolventi mohou získat oprávnění pro manipulaci s obratlovci podle tohoto zákona. Důraz je kladen na jazykové znalosti (anglický jazyk).
Cíle oboru Absolventi budou vybaveni potřebnými znalostmi ve třech okruzích vzájemně propojených v kvalifikační celek, odpovídající potřebám a cílům jejich uplatnění: 1. Biologie pěstovaných sbírkových rostlin a živočichů, jejich geografické rozšíření a ekologie. 2. Pěstování zájmových rostlin: orchidejí, tillandsií, kaktusů, akvarijních a terarijních rostlin, masožravých rostlin atd. a chov zájmových živočichů: akvaristika, teraristika včetně chovu zvířat v paludáriích a zahradních nádržích, chov hmyzu v insektáriích, chov exotických ptáků a terarijních savců. Základy rostlinolékařství a zoohygieny. 3. Legislativa: znalosti mezinárodních zákonných ustanovení, týkajících se chráněných rostlin a živočichů, zásady pro manipulaci s chráněnými organismy, aplikace v praxi komerčních i zájmových pěstíren a chovů. Legislativa týkající se zákona o ochraně zvířat proti týrání (§ 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.). Absolventi mohou získat oprávnění pro manipulaci s obratlovci podle tohoto zákona. Důraz je kladen na jazykové znalosti (anglický jazyk).
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách