Název přijímacího oboru

Biological chemistry

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garant oboru prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
Garantující katedra Ústav chemie
Studijní program Biochemistry N1406
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Mgr.
Délka studia (roky) 2.5
Cíle studijního programu Studijní obor Biological Chemistry je koncipován jako společný přeshraniční obor vyučovaný ve spolupráci s Fakultou technicko-přírodovědeckou Univerzity Johanna Keplera v Rakouském Linci. Rakouská partnerská fakulta je špičkovým pracovištěm chemického vzdělávání a výzkumu, Přírodovědecká fakulta JU je předním pracovištěm v biologických disciplínách. Společně a na stejném principu provozují tyto dvě instituce úspěšně již třetím rokem bakalářský studijní obor Biological Chemistry. Pokrok v současných náročných interdisciplinárních vědních disciplínách z velké části záleží na kvalitě vzdělání ve více oborech. Tak je tomu i v oblasti biologických, biochemických a chemických disciplín. Cílem navrhovaného studijního oboru Biological Chemistry je poskytnout state-of-the-art výchovu a vzdělání zahrnující na jedné straně biologické a molekulárně biologické a na druhé straně chemické a biofyzikální předměty. Profil absolventa Absolvent navazujícího magisterského studia Biological Chemistry by měl být odborníkem na pomezí moderní chemie a biochemie a strukturní a molekulární biologie. Součástí výchovy nebude jen teoretická příprava, ale i důkladný praktický výcvik. Diplomové práce absolventů by měly splňovat nejvyšší nároky na vědeckou výchovu. Celý studijní program bude vyučován v anglickém jazyce, což přispěje k důkladnému rozvoji jazykových znalostí absolventů. (Více viz Příloha č. 1 - společný akreditační dokument PřF JU a JKU.)
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách