Název přijímacího oboru

Agropodnikání

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.
Garantující katedra Katedra krajinného managementu
Studijní program Zemědělské inženýrství N4101
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Ing.
Délka studia (roky) 2
Počet přijímaných 20
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5908&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách