Název přijímacího oboru

Agroekologie

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Studijní program Zemědělské inženýrství P4101
Studium (forma, typ) prezenční, doktorské
Akademický titul Ph.D.
Délka studia (roky) 4
Cíle oboru podrobné informace na www stránkách fakulty v sekci 'Studium' - 'Doktorské studium'
Cíle studijního programu podrobné informace na www stránkách fakulty v sekci 'Studium' - 'Doktorské studium'
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách