Název přijímacího oboru

Bioinformatics

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garantující katedra Ústav aplikované informatiky
Studijní program Applied Informatics B1802
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Anotace oboru Bioinformatics is practically orientated and its degree is a professional qualification. The study focuses on life science applications of computer science and educates the students in solving life science problems by means of computational tools. It contains current topics in life sciences and introduces state-of-the-art bioinformatics methods.
Cíle oboru The Bachelor's study program is the basis for later Master's studies or other subsequent qualifications because it lays the theoretical foundations for basic research.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5754&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách