Název přijímacího oboru

Biologie-Chemie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Studijní program Biologie B1501
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://www.prf.jcu.cz/uchazec/informace-k-podavani-prihlasek-prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=7381&rok=2019
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách