Název přijímacího oboru

Aplikovaná informatika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garant oboru doc. RNDr. Iva Dostálková, Ph.D.
Garantující katedra Ústav aplikované informatiky
Studijní program Aplikovaná informatika B1802
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách