Název přijímacího oboru

AJn-NJn

Fakulta Pedagogická fakulta
Studijní program Učitelství pro základní školy N7503
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Mgr.
Délka studia (roky) 2
Cíle studijního programu Absolvent úspěšným absolvováním studijního programu dosáhne naplnění profesního standardu učitele ZŠ. Příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa v oblasti aprobačních předmětů, psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií: - teoretické poznatky a vědomosti v příslušných aprobačních předmětech, - didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti, - pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese.
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5644&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách