Název přijímacího oboru

Agroekologie

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru prof. Ing. Jan, st. Moudrý, CSc.
Garantující katedra Katedra agroekosystémů
Studijní program Zemědělské inženýrství N4101
Studium (forma, typ) kombinovaná, magisterské navazující
Akademický titul Ing.
Délka studia (roky) 2
Počet přijímaných 20
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5905&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách