Výplata stipendií pokladnou - informace

Studenti, kteří tato stipendia pobírají v hotovosti, se dostaví na pokladnu rektorátu – Branišovská 31a, 3. poschodí, číslo dveří 03 006
a to vždy po příslušném výplatním termínu v úředních hodinách pokladny.