Příklady použití PDFTK

text/plain Priklady_pouziti_PDFTK.txt — 0 KB

Obsah souboru

P��klady spojen� v�ce PDF soubor� 
(soubory m�me v adres��i spolu s pdftk.exe):

1. Spojit 2 nebo vice PDFs do spole�n�ho dokumentu:

pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output 123.pdf


2. Lze i takto, ale POZOR - soubory se spojuj� v po�ad� dle n�zvu abecedn�

pdftk *.pdf cat output combined.pdf


3. Po�ad� lze ��dit takto:

pdftk A=1.pdf B=2.pdf cat A B output 12.pdf

4. Spojit vybran� str�nky PDFs do nov�ho dokumentu

pdftk A=one.pdf B=two.pdf cat A1-7 B1-5 A8 output combined.pdf

Naše fakulty

Více o našich fakultách