Celoživotní vzdělávání

Chcete poznat nové obory a získat nové dovednosti?

Vzdělávání pro veřejnost

Jihočeská univerzita nabízí nejen vysokoškolské vzdělávání, ale také profesní a zájmové kurzy pro širokou veřejnost – celoživotní vzdělávání (CŽV).

Součástí nabídky je Univerzita 3. věku pro zájemce v postproduktivním věku. Pokud si chcete rozšířit vědomosti, dovednosti a kvalifikaci, jste na správném místě.

Jak se přihlásit na CŽV

Podívejte se na nabídku kurzů CŽV – podmínky přijetí a poplatky najdete v popisu studijního programu. Využít můžete také kontaktní pracovníky na fakultách JU.

Proč zvolit CŽV

Nabídku kurzů stále rozšiřujeme a přizpůsobujeme účastníkům. Nově otevíráme například jazykové kurzy, kurz „jak sestavit rodokmen“ a další zajímavá témata.

Kurzy Jihočeské univerzity mají tradici a především kvalitní zázemí. Díky 8 rozličným fakultám vám nabízíme bohaté a všestranné vzdělání. Počet účastníků neustále roste. V roce 2013 jsme měli přes 3 369 účastníků, z toho 1 499 na Univerzitě 3. věku.

V čem je rozdíl oproti běžnému studiu?

Jako absolventi CŽV získáte osvědčení o absolvování, nikoliv akademický titul. Můžete využívat knihovny JU, další informační služby a vybavení JU potřebné ke studiu v souladu s daným programem.

Kurzů CŽV je možné se zúčastnit za poplatek. Nemůžeme vám bohužel nabídnout dotovanou cenu stravování v menze a ubytování na kolejích.

Důvodem je, že zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře nepovažuje Celoživotní vzdělávání za řádné vysokoškolské vzdělávání a soustavnou přípravu na budoucí povolání. Účastník CŽV proto není studentem podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Přečtěte si také dokumenty

Naše fakulty

Více o našich fakultách