Poskytované služby

Nabízené služby pro studenty

 • pomoc při řešení problémů při studiu,
 • pomoc při zajištění přístupnosti prostředí,
 • technická podpora při zajišťování a zprostředkování studijních materiálů (digitalizace tištěných dokumentů, tisk, tisk v Braillově písmu, kopírování, pořizování audio a video dokumentů),
 • knihovna studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením,
 • poradenství pro využití IT a zajištění jejich přístupnosti,
 • zajišťování asistence,
 • zprostředkování tlumočnického servisu pro neslyšící,
 • nácvik studijních a pracovních strategií,
 • individuální výuka,
 • sociální poradenství,
 • diagnostika.

 

Nabízené služby pro uchazeče o studium

 • informace o možnostech studia,
 • informace o možnostech ubytování a dalších podpůrných službách,
 • přizpůsobení přijímacích zkoušek,
 • diagnostika specifických potřeb,
 • sociální poradenství.

 

Nabízené služby pro pedagogické pracovníky

 • poradenství a konzultace v záležitostech souvisejících se studiem studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomoc při komunikaci se studenty se zdravotním postižením,
 • podpora při výběru vhodných forem a při technickém a organizačním zajištění státních závěrečných zkoušek, zkoušek, kolokvií a zápočtů,
 • zajištění adaptace přijímacích zkoušek pro studenty se zdravotním postižením.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách