Legislativa

Metodika MŠMT ČR k poskytování služeb pro studenty se specifickými potřebami
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, příloha č. 3 - Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami, str. 33-61
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR o přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením č. 10/2010 Sb. m. s.
Zákon o vysokých školách
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Zákon č. 155/1198 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Antidiskriminační zákon
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Zákon o sociálních službách
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách