Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Informace o studiu se zdravotním postižením a znevýhodněním

Cílové skupiny

Centrum poskytuje služby zejména:

 • uchazečům se specifickými potřebami
 • studentům se specifickými potřebami
 • pedagogům vyučujícím studenty se specifickými potřebami
   

Studenti se specifickými potřebami

Služeb centra mohou využívat studenti a uchazeči o studium:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s pohybovým postižením,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s psychickým onemocněním,
 • s chronickým somatickým onemocněním.
   

Kontakty

Poštovní adresa:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

Sídlo:
Studentská 1824/27
(budova Studentského klubu)
tel.: 389 036 026
e-mail: centrum-ssp@jcu.cz

zobrazit polohu centra na mapě (klikněte na odkaz)

Pracovníci centra

Mgr. Zdeněk Toušek
(vedoucí centra)
e-mail: tousekz@jcu.cz
tel.: 723 014 012

Mgr. Pavlína Drnová (Adamcová)
e-mail: pdrnova@jcu.cz
tel.: 734 269 044

Bc. Eva Kraumannová
e-mail: kraumannova@jcu.cz
tel.: 734 269 045

Bc. Vlasta Řídelová
e-mail: ridelova@jcu.cz
tel.: 734 269 043

Osobní kontakt možný na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.
Kontaktní osobou pro zájemce o poskytování služeb je výhradně vedoucí centra.

 

 

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách