Oslavy 20. výročí založení Jihočeské univerzity / hlavní pravidelně doplňovaná složka

1. - 2. března

Volejbalový marathon o pohár JU 2012 (Sportovní hala)

*Informace k volejbalovému marathonu na facebooku

*Volejbalový marathon o Pohár Jihočeské univerzity zná vítěze

5. března

Pedagogický den, (Pedagogická fakulta JU)

 • V letošním roce bude probíhat Pedagogický den již po čtvrté, tentokrát jako součást oslav dvacátého výročí založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pedagogický den je akce určená pro studenty a učitele. Všichni přednášející jsou odborníky ve svých oblastech, což zaručuje vysokou odbornou kvalitu jednotlivých aktivit.
 • Setkáte se zde s aktivitami praktického i teoretického a vědeckého charakteru, můžete si vybrat podle vlastního uvážení, kterých aktivit se zúčastníte.
 • Na aktivity, které si vyberete, je třeba se elektronicky přihlásit (na stránkách PF JU), abychom dodrželi možné kapacity podle požadavků vyučujících.
 • V rámci Pedagogického dne jsou organizovány i doprovodné akce - prezentace fakultních pracovišť a výstavy, které rozhodně stojí za návštěvu.
 • Přejeme vám vysoce odborné zážitky v příjemné atmosféře Pedagogického dne na PF JU v Českých Budějovicích.

Informace k Pedagogickému dni na stránkách PF JU

 

17:00 - Děkovná bohoslužba vedená Mons. J. Paďourem (Teologická fakulta JU; klášterní kostel, Piaristické náměstí)

Plakát k děkovné bohoslužbě a další informace na facebooku

 

6. března

*Oficiální program v kampusu JU – slavnostní zasedání Vědecké rady JU

 

*10:00 Informační stánek Fakulty rybářství a ochrany vod JU (Akademická knihovna, Branišovská 31b)

Co bude k vidění? Akvárium s jesetery a dalšími rybami, k dispozici budou tiskoviny a materiály týkající se studia a projektů Fakulty rybářství a ochrany vod. Expozice bude zpřístupněna v úterý 6. března od 10 hodin v Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zájemci se zde dozvědí také další informace o činnosti fakulty.

 

*14:30 Vernisáž výstavy fotografií z Papuy-Nové Guineje - věnované památce Pavla Pokludy (Akademická knihovna, Branišovská 31b)

* 17:00 Vernisáž výstavy fotografií Martiny Balzarové „Setkání z hlubin“ (Galerie D9, Pedagogická fakulta, Dukelská 9)

Pozvánka na vernisáž výstavy

* Studentem nanečisto (Ekonomická fakulta JU, Studentská 13)

Vyzkoušejte si, co obnáší být vysokoškolákem!

Soutěž „Vysokoškolákem na zkoušku“ se bude opětovně konat 6. března 2012 od 16:00 do 18:00 na Ekonomické fakultě JU (Studentská 13, České Budějovice) v rámci oslav 20. výročí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Zkoušek v této hře se nebojte, měli byste se u nich především pobavit! Také se můžete díky tomu více seznámit s jednotlivými obory i studiem na Ekonomické fakultě JU jako takovým.

Cílem hry je získat plněním různých úkolů 30 kreditů. Tolik potřebujete v průměru za jeden semestr studia na vysoké škole.

Vyzvedněte si pro začátek na Studijním oddělení EF tzv. index, tj. výkaz o studiu, ve kterém najdete bližší informace o místech zkoušek kjednotlivým předmětům.

Na závěr celé hry, tj. cca po hodině (nejpozději do 18:00), obdržíte na Studijním oddělení EF své celkové hodnocení a drobnou věcnou odměnu, která se bude odvíjet od vašeho studijního úspěchu. www.ef.jcu.cz

Další informace o akci Studentem nanečisto

 

* Slavnostní koncert - místo konání - Aula JU

V úterý 6. 3. 2012 od 19.30 hodin se v Aule JU bude konat slavnostní Koncert k výročí v podání Jihočeského studentského orchestru pod vedením dirigenta MgA. Jana Meisla, ArtD. Na programu budou skladby A. Dvořáka, J. Křičky, G. Pucciniho, A. Vivaldiho a dalších skladatelů. Pro účastníky oficiálního programu dne.

Program slavnostního koncertu

Z hlavního dne oslav k 20. výročí univerzity

7. března

*14:00 Odpoledne s humanoidy (Filozofická fakulta JU, Branišovská 31a)

Informace k Odpoledni s humanoidy na stránkách Filozofické fakulty a na facebooku

 

*15:30 Setkání bývalých zaměstnanců Zemědělské fakulty JU (Zemědělská fakulta JU, Studentská 13, pavilon M)

*19:00 Univerzitní narozeninová párty (KD Gerbera)

Informace k Univerzitní narozeninové párty na facebooku

 

8. března

*Den pro zdraví (Zdravotně sociální fakulta JU)

 • Dne 8.3.2012 pořádá ZSF JU v rámci oslav 20. výročí založení JU a ZSF Den zdraví. Akce bude probíhat v prostorách ZSF Boreckého 27, v době od 10 do 16 hodin. Bude bezplatně nabízeno měření tlaku krevního, měření hladiny cukru v krvi, hladiny cholesterolu. Dále bude poskytováno poradenství o způsobech prevence civilizačních chorob, včetně výživového poradenství. Budou prezentovány Dobrovolnické programy a problematika užívání návykových látek. S využitím moderních simulačních pomůcek (modely) bude demonstrováno poskytování první pomoci.

 

Součástí programu je cyklus popularizačních přednášek:

Ekonomické a sociální dopady terorismu - Ing. J. Šetek, úterý 6. 3. od 16:00 v klubu Horká Vana (Česká 7, ČB). Další informace a anotace přednášky na facebooku

Jedy a nebezpečné chemické látky v našem životě - prof. J. Patočka, středa 7. 3. od 16:00 v kavárně Domu knihy Kanzelsberger (Kanovnická 3, ČB). Další informace a anotace přednášky na facebooku

Podoby sonetů - podoby lásky - prof. M. Hilský, klavírní doprovod D. Dobiáš, středa 7. 3. od 17:00 v Café klubu Slavie (Jirsíkova 2, ČB). Další informace a anotace přednášky na facebooku

Objevování nových druhů zvířat aneb jak a kde lze objevit nový druh savce - RNDr. J. Robovský, čtvrtek 8. 3. od 16:00 v klubu Horká Vana
(Česká 7, ČB). Další informace a anotace přednášky na facebooku

*****

7. 2. - 27. 3.

* Cyklus přednášek o historii a současnosti Šumavy (spolupořádá Zemědělská fakulta JU)

Další informace a harmonogram přednášek na webu JU

 

10. - 26. dubna

*Výstava fotografií Martiny Balzarové Podmořská setkávání (Radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1)

 

28. dubna

Charitativní zumbathon pro Hafíka (sportovní hala Na Sádkách 2/1)

Další informace o akci na facebooku

 

17. května

Open air festival Přírodovědecké fakulty (Sokolský ostrov)

 

1. - 2. března

Volejbalový marathon o pohár JU 2012 (Sportovní hala)

*Informace k volejbalovému marathonu na facebooku

*Volejbalový marathon o Pohár Jihočeské univerzity zná vítěze

5. března

Pedagogický den, (Pedagogická fakulta JU)

 • V letošním roce bude probíhat Pedagogický den již po čtvrté, tentokrát jako součást oslav dvacátého výročí založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pedagogický den je akce určená pro studenty a učitele. Všichni přednášející jsou odborníky ve svých oblastech, což zaručuje vysokou odbornou kvalitu jednotlivých aktivit.
 • Setkáte se zde s aktivitami praktického i teoretického a vědeckého charakteru, můžete si vybrat podle vlastního uvážení, kterých aktivit se zúčastníte.
 • Na aktivity, které si vyberete, je třeba se elektronicky přihlásit (na stránkách PF JU), abychom dodrželi možné kapacity podle požadavků vyučujících.
 • V rámci Pedagogického dne jsou organizovány i doprovodné akce - prezentace fakultních pracovišť a výstavy, které rozhodně stojí za návštěvu.
 • Přejeme vám vysoce odborné zážitky v příjemné atmosféře Pedagogického dne na PF JU v Českých Budějovicích.

Informace k Pedagogickému dni na stránkách PF JU

 

17:00 - Děkovná bohoslužba vedená Mons. J. Paďourem (Teologická fakulta JU; klášterní kostel, Piaristické náměstí)

Plakát k děkovné bohoslužbě a další informace na facebooku

 

6. března

*Oficiální program v kampusu JU – slavnostní zasedání Vědecké rady JU

 

*10:00 Informační stánek Fakulty rybářství a ochrany vod JU (Akademická knihovna, Branišovská 31b)

Co bude k vidění? Akvárium s jesetery a dalšími rybami, k dispozici budou tiskoviny a materiály týkající se studia a projektů Fakulty rybářství a ochrany vod. Expozice bude zpřístupněna v úterý 6. března od 10 hodin v Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zájemci se zde dozvědí také další informace o činnosti fakulty.

 

*14:30 Vernisáž výstavy fotografií z Papuy-Nové Guineje - věnované památce Pavla Pokludy (Akademická knihovna, Branišovská 31b)

* 17:00 Vernisáž výstavy fotografií Martiny Balzarové „Setkání z hlubin“ (Galerie D9, Pedagogická fakulta, Dukelská 9)

Pozvánka na vernisáž výstavy

* Studentem nanečisto (Ekonomická fakulta JU, Studentská 13)

Vyzkoušejte si, co obnáší být vysokoškolákem!

Soutěž „Vysokoškolákem na zkoušku“ se bude opětovně konat 6. března 2012 od 16:00 do 18:00 na Ekonomické fakultě JU (Studentská 13, České Budějovice) v rámci oslav 20. výročí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Zkoušek v této hře se nebojte, měli byste se u nich především pobavit! Také se můžete díky tomu více seznámit s jednotlivými obory i studiem na Ekonomické fakultě JU jako takovým.

Cílem hry je získat plněním různých úkolů 30 kreditů. Tolik potřebujete v průměru za jeden semestr studia na vysoké škole.

Vyzvedněte si pro začátek na Studijním oddělení EF tzv. index, tj. výkaz o studiu, ve kterém najdete bližší informace o místech zkoušek kjednotlivým předmětům.

Na závěr celé hry, tj. cca po hodině (nejpozději do 18:00), obdržíte na Studijním oddělení EF své celkové hodnocení a drobnou věcnou odměnu, která se bude odvíjet od vašeho studijního úspěchu. www.ef.jcu.cz

Další informace o akci Studentem nanečisto

 

* Slavnostní koncert - místo konání - Aula JU

V úterý 6. 3. 2012 od 19.30 hodin se v Aule JU bude konat slavnostní Koncert k výročí v podání Jihočeského studentského orchestru pod vedením dirigenta MgA. Jana Meisla, ArtD. Na programu budou skladby A. Dvořáka, J. Křičky, G. Pucciniho, A. Vivaldiho a dalších skladatelů. Pro účastníky oficiálního programu dne.

Program slavnostního koncertu

Z hlavního dne oslav k 20. výročí univerzity

7. března

*14:00 Odpoledne s humanoidy (Filozofická fakulta JU, Branišovská 31a)

Informace k Odpoledni s humanoidy na stránkách Filozofické fakulty a na facebooku

 

*15:30 Setkání bývalých zaměstnanců Zemědělské fakulty JU (Zemědělská fakulta JU, Studentská 13, pavilon M)

*19:00 Univerzitní narozeninová párty (KD Gerbera)

Informace k Univerzitní narozeninové párty na facebooku

 

8. března

*Den pro zdraví (Zdravotně sociální fakulta JU)

 • Dne 8.3.2012 pořádá ZSF JU v rámci oslav 20. výročí založení JU a ZSF Den zdraví. Akce bude probíhat v prostorách ZSF Boreckého 27, v době od 10 do 16 hodin. Bude bezplatně nabízeno měření tlaku krevního, měření hladiny cukru v krvi, hladiny cholesterolu. Dále bude poskytováno poradenství o způsobech prevence civilizačních chorob, včetně výživového poradenství. Budou prezentovány Dobrovolnické programy a problematika užívání návykových látek. S využitím moderních simulačních pomůcek (modely) bude demonstrováno poskytování první pomoci.

 

Součástí programu je cyklus popularizačních přednášek:

Ekonomické a sociální dopady terorismu - Ing. J. Šetek, úterý 6. 3. od 16:00 v klubu Horká Vana (Česká 7, ČB). Další informace a anotace přednášky na facebooku

Jedy a nebezpečné chemické látky v našem životě - prof. J. Patočka, středa 7. 3. od 16:00 v kavárně Domu knihy Kanzelsberger (Kanovnická 3, ČB). Další informace a anotace přednášky na facebooku

Podoby sonetů - podoby lásky - prof. M. Hilský, klavírní doprovod D. Dobiáš, středa 7. 3. od 17:00 v Café klubu Slavie (Jirsíkova 2, ČB). Další informace a anotace přednášky na facebooku

Objevování nových druhů zvířat aneb jak a kde lze objevit nový druh savce - RNDr. J. Robovský, čtvrtek 8. 3. od 16:00 v klubu Horká Vana
(Česká 7, ČB). Další informace a anotace přednášky na facebooku

*****

7. 2. - 27. 3.

* Cyklus přednášek o historii a současnosti Šumavy (spolupořádá Zemědělská fakulta JU)

Další informace a harmonogram přednášek na webu JU

 

10. - 26. dubna

*Výstava fotografií Martiny Balzarové Podmořská setkávání (Radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1)

 

28. dubna

Charitativní zumbathon pro Hafíka (sportovní hala Na Sádkách 2/1)

Další informace o akci na facebooku

 

17. května

Open air festival Přírodovědecké fakulty (Sokolský ostrov)

Naše fakulty

Více o našich fakultách