Z Letní školy krajinné ekologie

 

Jako každý rok i letos jsme si dovolili přizvat studenty středních škol s ekologickým či jiným přírodovědným zaměřením k účasti na Letní škole krajinné ekologie (LŠKE), která je pořádána Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zemědělskou fakultou, katedrou Agroekologie v rámci Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Letní škola krajinné ekologie proběhla v termínu 19.-27.8. 2008 na terénní stanici Vomáčka.

Cílem LŠKE bylo blíže seznámit studenty s přírodními vědami majícími přímou návaznost na živou přírodu v praxi, lépe je tak připravit k přijímacím zkouškám na vysoké školy a motivovat k výběru VŠ environmentálně zemědělské (Jihočeská univerzita).

Z každé školy bylo vybráno na základě dotazníkového šetření a skutečného zájmu několik vážných zájemců.

 

 

Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

 

0129.JPG

 0051.JPG

 

0184.JPG

Naše fakulty

Více o našich fakultách