O Jihočeském vědeckotechnickém parku ve Zpravodaji Jihočeské hospodářské komory

Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory zveřejnil v čísle 2/2010 na s. 6. článek o Jihočeském vědeckotechnickém parku. Specializované prostředí, jehož vlastníkem je Jihočeská univerzita, slouží přenosu technologií na bázi spolupráce veřejných výzkumných a vývojových kapacit a komerčních subjektů. Cílem je následná aplikace technologií do praxe.

Jihočeská univerzita jako vlastník a nositel projektu JVTP podporuje rozvoj podnikání a nových technologií. Jedním z cílů bylo rovněž vytvořit aktivní prostor pro vznik pracovních příležitostí pro studenty, odborníky z univerzit a vědce, včetně zahraničních. V rámci I. etapy projektu byly vybudovány specializované prostory laboratorního, poloprovozního a administrativního charakteru. Jsou vybaveny specializovaným zařízením a technologiemi zaměřenými především na biotechnologické procesy blízké zaměření Jihočeské univerzity a BC AV ČR, v.v.i.

Více informací na webových stránkách univerzity: http://www.jcu.cz/public-relations/vedeckotechnicky-park-ceske-budejovice

vedocko-technicky_park

 

OVV, 25.3.2010

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách