Jihočeský vědeckotechnický park na 2. místě v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2008

Jihočeský vědeckotechnický park byl 19. listopadu 2009 oceněn 2. místem v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2008 v kategorii Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro inovace a výzkum. Soutěž je každoročně pořádána Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Sdružením pro zahraniční investice (AFI). Jihočeský vědeckotechnický park do soutěže přihlásila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která je vlastníkem a nositelem I. etapy projektu ve spolupráci se správcem nemovitosti Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání o.p.s. Cenu přebírali Ing. Tomáš Lysenko-Chvíla, zástupce vlastníka nemovitosti a Ing. Petra Rašková, zastupující správce nemovitosti.

Hlavním motivem vzniku Jihočeského vědeckotechnického parku byla snaha podpořit šíření inovací a transfer technologií z veřejné výzkumné sféry do hospodářské praxe v regionu, zejména pak vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních firem v regionu. Ty by měly být schopné využívat know-how a vzdělanostní potenciál, především Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR. První etapa JVTP je pouze prvním stavebním kamenem relativně velkého komplexu laboratorních, administrativních či poloprovozních budov, který by v budoucnu měl zajistit strategické infrastrukturní funkce v oblasti inovací v rámci celého regionu.

O cenu v této kategorii se mohly ucházet vědecko-technické parky, podnikatelské inkubátory, technologická centra či inovační centra orientovaná do oblasti vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání. Tato centra zpravidla spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti nebo výzkumnými ústavy. Právě na tato a další kriteria, jako jsou spolupráce se společnostmi či jinými partnery z oblasti zpracovatelského průmyslu a strategických služeb, dále ekologičnost a technickou vybavenost objektu, kladla důraz expertní komise.

Do aktuálního ročníku soutěže se přihlásilo více jak třicet podnikatelských nemovitostí z celé České republiky. Jejich finální pořadí určovala expertní komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest a předchozích vítězů soutěže. Přihlásit se mohly nemovitosti, jejichž příprava se uskutečnila v průběhu roku 2008 nebo na kterou v daném období oznámil investici alespoň jeden investor z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb nebo výzkumu a vývoje.

Slavnostní vyhlášení oceněných projektů sledovaly na tři stovky hostů z řad developerů, majitelů a nájemců podnikatelských nemovitostí, poslanců, senátorů, hejtmanů a dalších významných hostů. Večerem provázela moderátorka České televize Nora Fridrichová.


Ocenění soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2008:

 

  • Kategorie Vědeckotechnická nemovitost roku

 

1. místo: Biotechnologický inkubátor INBIT, Brno

2. místo: Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice

3. místo: CTPark Brno

 

  • Další kategorie:

 

Průmyslová zóna roku

1. místo: Průmyslová zóna Český Těšín – Pod zelenou

2. místo: Průmyslová zóna Černovická terasa, Brno

3. místo: Průmyslová zóna Frýdek-Místek – Chlebovice

Brownfield roku

1. místo: ZOK System, Havlíčkův Brod

2. místo: LAKOVNA HAJDÍK, Jablůnka na Vsetínsku

3. místo: POINT CZ, Medlov na Brněnsku

Průmyslový park roku

1. místo: Panattoni D5 Logistics Park, Stříbro na Plzeňsku

2. místo: CTPark Brno

3. místo VGP Park Liberec

Industriální agent roku

1. místo: Cushman & Wakefield

2. místo: CB Richard Ellis

3. místo: DTZ Czech Republic

Manažer roku

Věra Palkovská, starostka města Třinec, manažerka průmyslové zóny Třinec-Baliny

 

Ing. Tomáš Lysenko-Chvíla, projektový manažer, oddělení pro rozvoj JU; Ing. Petra Rašková, zastupující správce nemovitosti

OVV, 23.11.2009

Naše fakulty

Více o našich fakultách