Cisco Networking Academy na Přírodovědecké fakultě JU zahájila 26.3. činnost otevřením nejmodernější laboratoře pro výuku odborníků v oblasti počítačových sítí

Dne 26. března 2009 byla na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity slavnostně zahájena certifikovaná výuka počítačových sítí v rámci Local Cisco Networking Academy. Byla otevřena nejmodernější síťové laboratoře pro výuku odborníků v oblasti počítačových sítí v jižních Čechách.

Slavnostní zahájení za účasti rektora Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy, děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., a zástupců společnosti Cisco Systems Česká republika Ing. Alexandra Winklera - generálního ředitele CISCO SYSTEMS Czech Republic, s.r.o., a Ing. Karola Kniewalda - koordinátora programu Cisco Networking Academy pro ČR, se uskutečnilo od 15:00 hodin v učebně B2 Blažkova pavilonu (Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice). Program pokračoval slavnostním přestřižením pásky v prostorách počítačové laboratoře (v přízemí budovy Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i., České Budějovice, Branišovská 31, č. místnosti 030, ) a společenským setkáním ve foyer Blažkova pavilonu (Branišovská 31, České Budějovice).

Foto ze zahájení akce

Cisco Networking Academy je vzdělávací program společnosti Cisco Systems, dominantní světové firmy v oblasti přenosu dat, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sítí (přes 80 % provozu Internetu je směrováno právě produkty Cisco Systems). Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů v oblasti počítačových sítí. V České republice tento projekt funguje od roku 1999.

Cisco Akademie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity je jedinou institucí tohoto typu v Českých Budějovicích a celkově čtvrtou v Jihočeském kraji (spolu s regionální akademií Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Písek a dvěma lokálními akademiemi Střední školy spojů a informatiky Tábor a Střední odborné školy elektrotechnické Hluboká nad Vltavou). Má k dispozici nejmodernější síťovou laboratoř v regionu. Její rekonstrukce a vybavení stálo 1 935 000 Kč a bylo hrazeno z rozvojového projektu „Rozvoj nebiologických oborů na Přírodovědecké fakultě JU“, příspěvků MŠMT ČR a vlastních zdrojů fakulty.

Členům akademické obce Jihočeské univerzity Cisco Akademie nabídne možnost zdarma absolvovat čtyřsemestrální kurz Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration. Výuka v kurzu bude kombinovat několik složek: e-learningové vzdělávání, on-line studium, praktická cvičení v laboratoři na reálných zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti a individuální či skupinové konzultace. Po úspěšném absolvování každého semestru získá student mezinárodně uznávaný certifikát. Zpoplatněná forma kurzu bude otevřena i pro zájemce z řad veřejnosti.

Kontakt:

Ing. Rudolf Vohnout
Ústav aplikované informatiky
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita
e-mail: rudolf.vohnout@prf.jcu.cz
tel: +420 387 775 562

OVV, 6.3.2009 a 26. 3. 2009

Naše fakulty

Více o našich fakultách