Dětská skupina Kvítek

Dětská skupina Kvítek nabízí dětem zaměstnanců Jihočeské univerzity nadstandardní péči a vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání.

 

Základní informace

Dětská skupina je určena dětem od 1 roku do 7 let. V současnosti budeme preferovat věkovou skupinu od 2 do 7 let s celodenní docházkou. 

Kapacita předškolního zařízení JU:

dětská skupina Kvítek 1: 20 dětí                                                          

dětská skupina Kvítek 2: 10 dětí

Provozní doba školky: 7.00 - 17.00 hod.

Poplatek za poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: při docházce max. 10 dní v měsíci 1 000,- Kč, při docházce nad 10 dní v měsíci 2 000,- Kč (rozsah docházky bude upraven ve smlouvě s rodiči)

Zahájení provozu: 1. září 2016

Co nabízíme

Naším přáním je vytvořit partnerství mezi rodiči a pedagogy, jejichž společným zájmem budou děti a jejich optimální spokojenost i rozvoj. 

Dětem mladším tří let bude věnována individuální péče v oblasti zajištění fyziologických potřeb tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Budeme respektovat vývojová specifika raného dětství a vytvoříme vzdělávací program, který bude rozvíjet každé dítě podle jeho individuálních možností a potřeb. 

Děti starší tří let budou vzdělávány podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, jako v běžné mateřské škole. Podle vypracovaného ŠVP PV si děti budou osvojovat klíčové kompetence, s ohledem na individualitu každého dítěte. Naším záměrem je nabídnout dětem v tomto období (především od 3 do 5 let) co nejvíce her a činností, které je budou motivovat a nenásilnou formou rozvíjet jejich potenciality.

Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky vypracujeme individuální vzdělávací plán, který je připraví na co nejpřirozenější vstup do základní školy. V tomto období budou na děti kladeny vyšší nároky především v oblasti volních vlastností, budou vedeny k plnění pravidelných povinností a podněcovány ke zvídavosti, zájmu o vzdělávání a kritickému myšlení.

Vzdělávací program ke stažení zde.

Kontakt

Adresa:

ul. Šípková 1822/1
370 05 České Budějovice

Ředitelka předškolního zařízení JU:

Bc. Magdalena Dušáková
tel.: 606 600 520
e-mail: dusakova@jcu.cz

Telefon:

Kvítek 1: 734 269 030

Kvítek 2: 734 269 031

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

tel: 6030
tel: 6031

 

 

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách