Docent/ka nebo odborný asistent/ka oddělení psychologie na katedře pedagogiky a psychologie s preferovaným zaměřením na vývojovou, klinickou psychologii či psychodiagnostiku