Odborný asistent/asistentka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pro výuku předmětů v rámci neodkladné péče

Naše fakulty

Více o našich fakultách