Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona

Dosud nebylo vydáno žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrady požadované JU v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.