Přehled poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Rok 2020

 

Rok 2019

 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012