Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů
Formulář stížnosti na postup
Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
Přehled poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytnuté informace k žádosti č. 1/2012
Žádost č. 1/2012
Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2011
Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2010
Výroční zpráva JU o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost č. 1/2013
Žádost č. 2/2013
Opatření rektora JU k realizaci zákona č. 106/1999 Sb.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona
Žádost č. 3/2013
Poskytnuté informace k žádosti č. 1/2014
Poskytnuté informace k žádosti č. 3/2013
Žádost č. 4/2013
Poskytnuté informace k žádosti č. 4/2013
Žádost č. 1/2014
Žádost č. 2/2014
Žádost č. 3/2014
Poskytnuté informace k žádosti č. 2/2014
Poskytnuté informace k žádosti č. 3/2014
Žádost č. 1/2015
Poskytnuté informace k žádosti č. 1/2015
Žádost č. 3/2015
Poskytnuté informace k žádosti č. 3/2015
Žádost č. 2/2015
Poskytnuté informace k žádosti č. 2/2015
Žádost č. 4/2015
Poskytnuté informace k žádosti č. 4/2015
Žádost č. 5/2015
Poskytnuté informace k žádosti č. 5/2015
Žádost č. 1/2016
Žádost č. 2/2016
Poskytnuté informace k žádosti č. 1/2016
Poskytnuté informace k žádosti č. 2/2016
Žádost č. 3/2016
Poskytnuté informace k žádosti č. 3/2016
Žádost č. 4/2016
Poskytnuté informace k žádosti č. 4/2016
Žádost č. 1/2017
Poskytnuté informace k žádosti č. 1/2017
Žádost č. 2/2017
Poskytnuté informace k žádosti č. 2/2017
Žádost č. 3/2017
Poskytnuté informace k žádosti č. 3/2017
Žádost č. 4/2017
Poskytnuté informace k žádosti č. 4/2017
Žádost č. 5/2017
Žádost č. 6/2017
Poskytnuté informace k žádosti č. 5/2017
Poskytnuté informace k žádosti č. 6/2017
Žádost č. 7/2017
Poskytnuté informace k žádosti č. 7/2017
Žádost č. 8/2017
Poskytnuté informace k žádosti č. 8/2017
Žádost č. 9/2017
Žádost č. 1/2018
Poskytnuté informace k žádosti č. 1/2018

Naše fakulty

Více o našich fakultách