Jihočeská univerzita v číslech

 • Počet studentů: 10 525 (včetně studentů placených Domem zahraničních služeb MŠMT a studentů na krátkodobých, např. semestrálních pobytech) - k 31. 10. 2016.
 • Počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 1 762 (z toho 1 018 akademičtí a vědečtí pracovníci) - k 31. 12. 2015.
 • Přepočtený počet zaměstnanců: 1 402 (z toho 757 akademičtí a vědečtí pracovníci) - za I.-IV. čtvrtletí roku 2015.
 • Počet studijních programů: 110 - k 6. 12. 2016 (+ 4 programy, které jsou určeny pouze pro dostudování stávajících studentů).
 • Počet studijních oborů: 228 - k 6. 12. 2016 (+ 37 oborů, které jsou určeny pouze pro dostudování stávajících studentů).
 • Počet studijních oborů uskutečňovaných v anglickém jazyce: 30 - k 6. 12. 2016.
 • Počet studijních oborů uskutečňovaných v německém jazyce: 3 - k 6. 12. 2016.
 • Práva k rigoróznímu řízení: 43 oborů (PhDr., RNDr., ThLic.) - k 6. 12. 2016.
 • Práva k habilitačnímu řízení: 8 fakult JU (Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Filozofická fakulta JU, Pedagogická fakulta JU, Přírodovědecká fakulta JU, Teologická fakulta JU, Zdravotně sociální fakulta JU, Zemědělská fakulta JU).
 • Práva k profesorskému řízení: 6 fakult JU (Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Filozofická fakulta JU, Přírodovědecká fakulta JU, Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta JU, Zemědělská fakulta JU).
 • V roce 2016 bylo podáno celkem 8 351 přihlášek do prvních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách