Zdeněk Faltýnek Fric: Motýli jako indikátor proměn české krajiny

Úterý 6 listopad 2018 16:00

Srdečně vás zveme na podzimní cyklus Akademických půlhodinek 2018.

Letos si připomínáme stoleté výročí vzniku republiky. Za sto let se život v naší zemi změnil k nepoznání. Radikálně se proměnila česká krajina a s ní i zdejší fauna. Co o těchto změnách prozrazují motýli? Obzvláště patrné je to na menším území, např. v Jihočeském kraji bylo celkem zaznamenáno 134 druhů denních motýlů, z nichž několik tvoří náhodní zatoulanci. Plných 33 druhů jich ale v kraji již vyhynulo a řada druhů je regionálně ohrožených. Vinu nenesou jen obvykle uváděné příčiny jako pesticidy či meliorace v 2. polovině 20. století. Řada druhů vymřela již v prvních dekádách 20. století, jiné ale vymírají teď. Proč tomu tak je a dá se s tím něco dělat? Přijďte si poslechnout přednášku z cyklu Akademické půlhodinky.

RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D., pracuje na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Zabývá se vztahem mezi prostorem, časem a prostředím a doufá, že mu to umožní odpovědět na řadu nezodpovězených otázek. Jako modelovou skupinu využívá motýly.

Kde
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice
Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách